Thursday, July 10, 2008

Tâm Sự cùng Đồng Hương Tỵ Nạn Seatle Về ĐHY Mẫn


  Seattle! Đừng mang tiếng nhục,
  Mà hạ mình đón Đức Hồng Y!
  Dẫu ngài cao trọng, uy nghi,
  Ta, người tỵ nạn, quý gì tay sai!

  Luôn miệng xưng là đày tớ Chuá,
  Mà bán mình thờ lũ vô thần,
  Thờ phường bán nước, hại dân,
  Bỏ đường ngay thẳng, theo quân dối lường.

  Chẳng xót đau quê hương tan tác,
  Quên lao nô khốn cực muôn phần,
  Nô lệ tình dục nhục nhằn,
  Chỉ "thăm mục vụ" giáo dân nước giàu!

  Vì "Bác", "Đảng", đi đầu xung kích,
  Bao năm qua du lịch thoả thuê,
  Rỉ tai chính giới Hoa Kỳ,
  Và Hàng Giám Mục, đền nghì cộng nô.

  Gây chia rẽ tín đồ Hoà Hảo,
  Cho vinh quang, áo mão, hồi hương,
  Dụ hàng một lũ bất lương,
  Phản Thày, phản Đạo, theo phường tam vô.

  Rồi đánh phá Ngọn Cờ Chính Trực,
  Lá Cờ Vàng, xúi dục bỏ ngay,
  Căn Cước Tỵ Nạn quý thay,
  Tấn công liên tiếp: chữ này quên đi!

  Giờ sự thật ta thì đã rõ,
  Rằng hồng y, áo đỏ, lòng đen,
  Ta vì đại nghiã, đứng lên,
  Không cho chân địch dẵm lên đất này!
Boston, ngày 6 tháng 7 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy

Caritas Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.
"huy vu" huylinhvumdboston@gmail.com

No comments:

Post a Comment