Thursday, July 10, 2008

Tâm sự cùng Đồng Hương Tỵ Nan Úc Châu

Thưa Quý Vị và Các Bạn thân mến,

Tôi vô cùng phấn khởi đọc bản thông báo cuả Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu khẳng định lập trường cương quyết tôn vinh Cờ Vàng Chính Nghiã tại Đai Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney vào trung tuần tháng 7 này, đặc biệt là trong ngày Bế Mạc Đại Hội, ngày mà hàng ngàn (tôi thật sự đang nghĩ đến hàng vạn) đồng hương tỵ nạn người Việt khắp nước Úc và trên toàn thế giới sẽ tựu về để tôn vinh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ chính nghiã, điểm hội tụ cuả mọi người Việt yêu Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền thuộc mọi tôn giáo, mọi doàn thể, mọi khuynh hướng chính trị … trên khắp năm châu, bốn biển.

Trong niềm cảm xúc dạt dào đó, tôi xin gửi đến Quý Vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo cùng toàn thể Đồng Hương Tỵ Nạn Úc Châu mấy vần thơ mộc mạc sau đây:

  Tâm sự cùng Đồng Hương Tỵ Nạn Úc Châu

  Quyết tâm bảo vệ Cờ Vàng Chính Nghiã và Căn Cước Tỵ Nạn.

  Tâm tình thương mến gửi Úc Châu,
  Thăm hỏi đồng hương ở tuyến đầu.
  Cờ Vàng Chính Nghiã, nguyền bảo vệ;
  Căn Cước Tỵ Nạn, quyết khắc sâu.

  Thương nước điêu linh, tim quặn thắt;
  Xót dân cùng khổ, dạ đớn đau.
  Kiên gan tranh đấu, tranh đấu mãi,
  Đến khi Dân Chủ trổ phép mầu!
Boston, ngày 7 tháng 7 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy

Caritas Carney Hospital, Massachusetts, Hoa Kỳ
Huy DRVU mail to: drvuboston2@yahoo.com

No comments:

Post a Comment