Monday, July 7, 2008

Thư Mời Tham Dự Tuần Lễ Cầu Nguyện & Truy Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền QuangTHƯ MỜI

THAM DỰ TUẪN LỄ CẦU NGUYỆN & LỄ TRUY NIỆM
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

Kính gởi: Quý Hội đoàn, Đoàn thể quốc gia
và Toàn thể Quý Đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản Bắc California.

Kính thưa quý vị,

Được tin từ Hội Đồng Lưỡng viện trong nước khấp báo Đại Lão Hòa thượng Tăng thống Thích Huyền Quang đã viên tịch tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định lúc 13 giờ chiều ngày 05 tháng 07 năm 2008 (nhằm mồng 3 tháng 6 Mậu Tý) trụ thế 89 năm.

Sự ra đi của Đại Lão Hòa thượng Tăng thống là một mất mát lớn lao cho công cuộc đấu tranh đòi tự do Tôn giáo và Dân chủ cho Dân tộc.

Để cùng Thương tiếc Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Bất Khuất, Một Nhà Đấu tranh kiên cường, Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California đã thỉnh ý Hòa Thượng Viện Chủ Đạo Tràng Pháp Hoa, chùa Thích Ca - Đa Bảo.

Trân trọng kính mời Quý Hội Đoàn, Đoàn thể quốc gia và toàn thể Quý đồng hương đến tham dự:

Lễ Truy Niệm thọ tang sẽ được chính thức cử hành
Tại: Khuôn viên Đạo Tràng Pháp Hoa, Chùa Thích Ca Đa Bảo

147 N. King Road, San Jose, CA 95116 - 1245 Phone: 408-923-3518
Thời Gian: 10 giờ sáng Thứ Bảy, 12 tháng 7 năm 2008

Dưới sự chứng kiến của Chư Tôn Giáo Phẩm.


Trân trọng kính mời

San Jose ngày 6 tháng 7 năm 2008

TM. Ban Đại diện CĐVN/BCLNguyễn Ngọc Tiên,

No comments:

Post a Comment