Sunday, July 6, 2008

Khẩn Báo Lễ Thọ Tang Đại Lão Hào Thượng Thích Huyền Quang

Khẩn Báo

LỄ THỌ TANG
Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang


Trước sự viên tịch của Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo có những quyết định xin được thông báo như sau:

LỄ THỌ TANG sẽ được tổ chức vào ngày 13-7-2008 tại chùa Diệu Pháp 311 E. Mission Rd. San Gabriel, CA 91776.

LỄ CHUNG THẤT cùng với lễ suy tôn và tuyên đọc di chúc của Đức Đệ tứ Tăng Thống vào ngày 17-8-2008 tại chùa Pháp Luân 13913 South Post Oak Rd Houston TX 77045.

KHÓA TU HỌC MÙA HÈ do Giáo Hội tổ chức tại chùa Pháp Luân vào các ngày đã định từ 11 đến 13 tháng 7 sẽ được dời lại với lịch trình mới từ 15 đến 17 tháng 8 nhân lễ Chung Thất.

LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN theo tinh thần của thông tư từ Văn Phòng II Viện Hoá Đạo sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật 6 tháng 7 bắt đầu lúc 12 giờ trưa tại chùa Pháp Luân cũng như các đơn vị địa phương các nơi của Giáo Hội.

Kính mong quý đồng hương, đồng bào Phật tử lưu tâm về những thay đổi và quyết định kể trên.

Ngưỡng nguyện Giác linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống sớm viên thành đại nguyện vô thượng.

Trân trọng thông báo

Tỳ Kheo Giác Đẳng

Tổng Ủy Viên Truyền Thông Văn Phòng II Viện Hoá Đạo
Chánh Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

No comments:

Post a Comment