Wednesday, March 3, 2010

Yểm trợ CĐNVTD-VIC về phương diện chi phí tòa án

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

V/V: YỂM TRỢ CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA VỀ PHƯƠNG DIỆN CHI PHÍ TOÀ ÁN

Trong phiên họp định kỳ ngày 01/3/2010 của CÐNVTD/UC gồm các chủ tịch của các tiểu bang và lãnh thổ cùng các vị cựu chủ tịch cộng đồng liên bang trong Ban Cố Vấn, sự việc Ban Chấp Hành CÐNVTD/Vic và ông Nguyễn Thế Phong (cựu Chủ tịch CÐNVTD/Vic nhiệm kỳ 2007-2009) bị một số cá nhân đưa ra toà khiếu nại về vấn đề sử dụng công quỹ không rõ ràng và phỉ báng đã được bàn thảo và nhận được sự giải thích chi tiết và tường tận từ BCH Victoria.

Ðại diện Ban Chấp Hành các Tiểu bang và Lãnh Thổ Úc Châu và Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu đã đồng thuận yểm trợ Ban Chấp Hành CÐNVTD/Vic hầu có đủ khả năng tài chánh trong việc biện hộ một cách công bằng tại các toà án của tiểu bang Victoria. BCH/CĐNVTD Liên Bang Úc Châu cùng các BCH/CĐNVTD tại các Tiểu Bang và Lãnh Thổ kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể và toàn thể quý đồng hương trên toàn Úc khẩn cấp và tích cực hổ trợ cho CĐNVTD/VIC trong vấn đề này.

Úc Châu ngày 02/03/2010
  • Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/UC
  • Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/NSW
  • Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/VIC
  • Bs. Bùi Trọng Cường , Chủ tịch BCH/CÐNVTD/QLD
  • Ông Ðoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/SA
  • Bà Trần Văn Tuyền, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/WA
  • Ông Lê Công, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/ACT
  • Ông Lê Tấn Thiện, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/NT
  • Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/Wollongong


No comments:

Post a Comment