Wednesday, March 24, 2010

Thơ Hồ Công Tâm

  ÂM BINH BẢO VỆ ANH THƯ CUỘI

  Kết lá bồ đề đựng cháo hoa
  Thắp nhang cúng thí gốc cây đa
  Âm binh, các đẳng cô hồn sống
  Băng đảng, hậu thân "kháng chiến ma"

  Thằng hét thằng la quăng nón cối,

  Đứa tung đứa hứng lãnh đô-la
  "Đánh trâu" bảo vệ anh thư Cuội
  Kêu gọi tham gia Quốc Hội tà !

  23.3.2010
  Hồ Công Tâm

   MÀNG LƯỚI ÂM BINH

   Tay sai băng đảng, lũ âm binh
   Nick quỷ, nick ma quậy thúi ình
   Ruồi nhặng vo ve nghe điếc ráy
   Khuyển ưng bát nháo kháo linh tinh

   Mồm loa mép giải nhào tung hứng

   Đá cá lăn dưa đứng rập rình
   Xanh đỏ nhập nhằng toan đánh lận
   Thấy trò điên đảo khó mần thinh!

   20.3.2010
   Hồ Công Tâm


No comments:

Post a Comment