Friday, March 26, 2010

Danh Ngôn Cầu Bại


Danh Ngôn Cầu Bại
Của Thế Kỷ


"Nếu thay đổi mà mất ổn định, tình hình xấu hơn .....
thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng Sản lãnh đạo.
teolangthang
___________________

"Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù một mình tôi ...."

Sau ba năm đã ngộ ra đường lối chính trị là kêu gọi Quốc-hội Mỹ phải bao dung và giúp đỡ cái gọi là Quốc-hại của ngụy quyền việt-gian-cộng-sản, đừng đẩy chúng vào con đường cùng. Cho dù 1 lần, 2 lần, 5 lần hay 100 lần hoặc hơn nữa cũng vẫn tiếp tục giúp đỡ cái Quốc-hại bù nhìn của ngụy quyền việt-gian-cộng-sản

"... Nếu không chịu nổi tôi sẽ ra đi ..."

No comments:

Post a Comment