Saturday, March 27, 2010

"Ý nghĩa của Cuộc Tranh Đấu của Người Việt Hải Ngoại là Chống bọn Việt cộng PHẢN quốc, CƯỚP nước, BÁN nước là chính yếu"Trí ngủ của đám Quốc hại việt gian csVN

Trên đây là một trong những hình ảnh biểu hiện rõ ràng THỰC CHẤT của cái "quốc hại" mà LS Lê Thị Công Nhân, khi trả lời phỏng vấn của ông Dương Phục, đã khẩn khoản van cầu Quốc Hội Mỹ phải hết lòng giúp đỡ, một lần không được thì hai lần, ... đến 100 lần vẫn chưa được thì cũng phải tiếp tục giúp, đẩy mạnh ..."giao liu" cho đến khi thay đổi cho chúng nó tốt hơn thì thôi !!!

Lũ sâu dân mọt nước, tập đoàn chó má csVN thật đúng là "có phúc" !.

***

Vừa làm vài việc nho nhỏ, vừa mở Diễn Đàn góp tiếng nói trên mạng lưới tòan cầu Paltalk, cbQR vừa nghĩ đến lời chia sẻ của một trong các anh chị thường xuyên ghé thăm Diễn Đàn, rằng: "Tập đoàn chó má csVN quả thật có phúc .." .

Vâng, cbQR cũng chua xót mà nghĩ như vậy và thấy NHỤC cho một dân tộc với hơn 4000 năm lịch sử, đến thế kỷ 21 này lại chịu để cho loài giòi bọ cai trị cả 84 triệu dân. CÓ NHỤC không ?

Thật ra đối với người Nhật, đảng csVN là một bọn giòi bọ, nhưng đối với cbQR, tập đoàn diệt chủng bán nước csVN là loài chó má.

Mãi đến ngày hôm nay, sau khi đã giết hàng 12 triệu dân (tài liệu từ bài viết của nhà văn Đinh Lâm Thanh, cbQR đã từng đọc trong Diễn Đàn), sau khi đã bán nước, bán biển cho ngọai bang, lũ chó má này tiếp tục bán dân, tiếp tục tù đày dân, nô lệ dân và lăng nhục Tổ Tiên để đời đời giữ đúng bản chất loài chó má của chúng.

Đất nước VN đã trở thành một vũng lầy nhơ nhớp, bị thế giới coi thường, khinh bỉ. Thế nhưng vẫn có kẻ lo ngại, đại để: "neu cong san sup do thi ai se co kha nang thay the de lanh dao dat nuoc ?" (câu hỏi của một chatter tham gia sinh họat cùng Diễn Đàn). Mặc dù câu hỏi này thể hiện một sự quan tâm, lo lắng đối với tình hình đất nước trong thời kỳ bọn chó má csVN đã bị Quốc Dân lôi cổ xuống trị tội, cũng đáng ghi nhận. Tuy nhiên cbQR nghĩ sự lo lắng này đã thể một nét tâm lý có thể hiểu như là "sự nghi ngờ, sự thiếu tin tưởng" vào khả năng cũng như đạo đức của "Chính Quyền hậu cộng sản" ?!

Sự "nghi ngờ, thiếu tin tưởng" này có thể được BS Vũ Linh Huy góp ý làm sáng tỏ phần nào qua bài viết tâm tình cùng LM NVL của ông, cbQR ủng hộ sự chia sẻ đó của BS VLH.

Trong sinh họat dân chủ trên diễn đàn, cbQR nghĩ những ý kiến xây dựng đều đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, cbQR nghĩ sự "lo lắng" trên là không cần thiết đối với những người đã ý thức được cái chế độ của lũ chó má csVN đã và đang áp đặt trên đầu trên cổ dân tộc VN là không thể chấp nhận, và cho những ai nghĩ rằng csVN là lũ chó má (hay giòi bọ) đều không thuộc giống người để có thể cai trị Người Việt Nam.

Một bè lũ ÁC THÚ tàn bạo thối nát bẩn thỉu đê tiện hèn hạ như tập đoàn chó má csVN thì đâu thể tiếp tục được duy trì ? 84 triệu dân trong nước dư có những người tài đức, dù không được hoàn hảo như LM NVL tưởng tượng vẫn hơn tập đoàn chó má csVN triệu lần. Chắc chắn với chế độ tự do, dân chủ sẽ tốt đẹp hơn cho dân tộc VN hơn là chế độ đã đưa dân tộc VN xuống hàng chó ngựa, đã trở thành nô lệ, đĩ điếm và ăn mày khắp toàn cầu như hiện nay. Còn chưa đủ NHỤC ?

Những người VN Tỵ Nạn cộng sản cần phải xác định lập trường rõ ràng, đừng cố tình nhập nhằng để che những bộ mặt chó ghẻ làm lợi cho csVN.

Tiếp tay nuôi dưỡng lũ chó má csVN để chúng tiếp tục hút xương tủy dân Việt, bán gái Việt, là tiếp tay biến gái Việt thành tôi đòi, thành những con vật phục vụ tình dục cho lũ THÚ -người đê tiện bẩn thỉu trên thế giới mà ở đó, chữ "Nhân Quyền" đã bị những con THÚ-người đầy quyền lực bôi bẩn.

Tiếp tay với bè lũ chó má csVN là tiếp tay bán từng phần đất biển của nước Việt, hủy diệt văn hóa Việt, hủy diệt nội lực của nòi giống Việt là tuổi trẻ VN, rước giặc về thờ lăng nhục Tổ Tiên nòi giống.

Tiếp tay nuôi dưỡng, duy trì tập đoàn chó má csVN dù vô tình hay cố ý là đồng lõa với tội đồ dân tộc, đồng lõa với lũ chó má csVN diệt chủng, phản quốc bán nước.

cbQR xin được trích lại nguyên văn một phần trong sinh họat của Diễn Đàn 1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc, như bày tỏ một sự ủng hộ cho Quý Cô Chú Anh Chị trong tất cả Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản trên tòan thế giới đã và đang tiếp tục tranh đấu chống lại bè lũ chó má csVN, vẫn còn kiên định lập trường, vẫn một lòng sắt son với Quốc Gia Dân Tộc, dù bất cứ hoàn cảnh nào vẫn không thể và KHÔNG BAO GIỜ có thể trở thành "một sắc dân lưu vong đầu tiên trong những sắc dân lưu vong vì mất nước, lại quay đầu làm tôi tớ cho giặc, vì đã tự nguyện hợp thức hóa TỘI ÁC, hợp thức hóa sự PHI NHÂN, sự PHI NGHĨA của đảng CƯỚP csVN thành có chính nghĩa" trước mắt nhìn của thế giới .

Khi thảo luận về đường hướng đấu tranh của người VN trong và ngoài nước, trong sinh họat ngày 25-03-2010, anh chị "tam diep_1" đã có ý kiến nguyên văn như sau :

"Tam Điệp nghĩ là nhiều người có cái nhìn rất sai về những người tranh đấu trong nước. Mình hỗ trợ trong nước chứ không nên cố ý nghe lời hoặc làm theo những người trong nước .

Linh mục Nguyễn Văn Lý không thể là ngọn đuốc cho người hải ngọai. Cô Lê Thị Công Nhân và những người khác cũng vậy.

Khi dùng chữ "ngọn đuốc" có nghĩa là lãnh đạo, ít nhất cũng là về mặt tư tưởng.
Người hải ngoại có mặt trận khác hẳn người trong nước. Chủ trương và phong cách tranh đấu lại càng khác.".

Anh chị "tam diep_1" còn góp ý thêm rằng:
"Tam Điệp luôn luôn nhìn Linh mục Nguyễn Văn Lý, cô Lê Thị Công Nhân .. như là một thành phần đang tranh đấu như rất nhiều người tranh đấu khác trong nước. Chưa bao giờ Tam Điệp nhìn họ như là người lãnh đạo toàn diện cuộc tranh đấu cả trong và ngoài nước.
Nếu mà nhìn kỹ lại thì LM NVL là người đấu tranh cho Tôn giáo là chính. Chỉ bắt đầu từ 2005, LM NVL mới bước lên tranh đấu cho tự do dân chủ rõ ràng hơn.
Hầu hết người trong nước đấu tranh cho dân chủ tự do. Chỉ một số ít là tranh đấu cho mục tiêu Quốc Gia , Dân Tộc. Còn ở hải ngọai thì hòan cảnh, thế đứng và ý nghĩa của cuộc tranh đấu của hải ngọai là CHỐNG bọn Việt cộng phản quốc, cướp nước là chính yếu. Mình phải xác định, phân biệt rõ ràng sự khác nhau trong và ngoài nước như vậy.
Ý nghĩa và mục tiêu của người hải ngọai cao hơn và quan trọng hơn, vì khi thành công sẽ giải quyết được tất cả và đạt được tất cả các mục tiêu của các cuộc tranh đấu khác nhỏ hơn.

Tóm lại, LM NVL đã nói "Tự do Tôn giáo hay là chết", đã nói lên mục tiêu tranh đấu của Linh Mục. Nhưng người hải ngoại vì bọn vc CƯỚP nước phải tạm ra đi tỵ nạn cộng sản, nên phải nhắm vào mục tiêu là CHỐNG lại bọn vc phản quốc, bán nước, sát dân".


Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục con đường chúng ta đã và đang đi . Phải bằng mọi cách phá vỡ sự bưng bít thông tin của bè lũ chó má csVN . Bằng mọi cách , lột trần khuôn mặt dối trá , xảo quyệt của đảng csVN cho đại khối đồng bào trong nước biết, rằng đảng csVN là một bè lũ chó má phản quốc, giết dân đã và đang bán nước cho ngọai bang, rước giặc về thờ, lăng nhục Tổ Tiên, Ông Bà, rõ ràng và cụ thể là lũ chuột tàu đã và đang tự do đi lại trên tòan lãnh thổ VN; tự do hiếp đáp, đánh đập Dân Việt, chuột tàu bắn giết ngư dân ngoài biển, lũ thú vật csVN ngậm miệng vì đã nuốt quá nhiều "ân huệ", đã là những thằng "sĩ đặc", "sĩ đa" của chuột tàu . Đất biển của Tổ Tiên mỗi ngày càng nhiều nơi mang thêm tên tàu cộng , mỗi ngày một ngắn lại, hẹp lại vì bè lũ MẤT DẠY csVN đã cắt hiến cho tàu để bảo vệ quyền lực của chúng, để trở thành những con chó má, cam tâm làm thái thú cho lũ chuột tàu .

Chúng ta tin tưởng dân tộc VN không hèn nhược như những con chó ghẻ hải ngọai, bán cả liêm sỉ cuối cùng của người VN Tỵ Nạn cộng sản, tình nguyện đội bô, rửa mặt, chùi chân cho lũ thú vật csVN để chia quyền chia tước, mưu cầu cơm thu*a` canh cặn mà bè lũ csVN thải ra .

Chúng ta tin tưởng khi tòan thể đồng bào trong nước đã biết rõ mưu đồ dâng hiến Tố Quốc và giống nòi VN cho chuột tàu của tập đòan nghiệt súc chó má diệt chủng phản quốc bán nước csVN, ngày đó là ngày tàn của bè lũ việt gian csVN .

Và chúng ta tin tưởng một cách chắc chắn rằng tập đòan chó má diệt chủng phản quốc bán nước csVN sớm muộn sẽ bị 84 triệu đồng bào trong nước (cbQR lọai bỏ lũ chó má csVN ra vì chúng nó không phải người VN), sẽ giành lại Quyền làm chủ đất nước, giành lại Quyền làm người, mà bè lũ chó má csVN đã CƯỚP ĐỌAT của người dân VN . Người dân VN sẽ trở thành những con người đúng nghĩa, không phải là những con vật như dưới chế độ xuống hàng chó ngựa của csVN .

Những người con dân nước Việt trên khắp thế giới sẽ lại trở về Quê Cha Đất Tổ, góp bàn tay xây dựng lại Một Nước Việt Nam với thể chế Tự Do Dân Chủ, với quyền làm người đúng nghĩa con người, mang lại ấm no, hạnh phúc thật sự cho tòan dân tộc VN. Đường còn nhiều gian truân và đầy chông gai trước mặt, nhưng chúng ta sẽ nhất định đến đích. Dân tộc VN nhất định sẽ THẮNG bè lũ lưu manh vô lọai csVN. Dân tộc VN sẽ đứng lên làm người đúng nghĩa .(Soi Dòng Sông Chữ Thấy Mù Tâm .. )

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk "1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc.
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị.

(TB: Thưa cùng anh chị "tam diep_1",
cbQR xin được trích một câu từ ý của anh chị đặt tựa cho bài tập viết hôm nay. Nếu có điều gì sai sót, mong anh chị góp ý cho cbQR được học hỏi. Xin cám ơn anh chị "tam diep_1" thật nhiều).

conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
27032010
Source: http://nguyenhoaitrang.blogspot.com/2010/03/y-nghia-cua-cuoc-tranh-au-cua-nguoi.html

No comments:

Post a Comment