Friday, March 26, 2010

Thông Báo Của Uỷ Ban Phản Kháng Sự Hiện Diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn

THÔNG BÁO

Của Uỷ Ban Phản Kháng Sự Hiện Diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn

Trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản

Trong phiên họp công tác của Uỷ Ban Phản Kháng Sự Hiện Diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn Trong Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản ngày 25 tháng 3 năm 2010 lúc 7PM tại phòng Sinh Hoạt Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, các tham dự viên, sau khi nghe tường trình và trao đổi ý kiến đã đồng thanh chấp thuận bản Thông Báo sau:

Uỷ Ban Phản Kháng Sự Hiện Diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn Trong Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản hoan hỉ thông báo cùng Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí và tất cả Quý Vị đã trực tiếp hay gián tiếp vận động, tranh đấu để HY Mẫn không xuất hiện trong Công Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản, cách riêng tại Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót tại Long Beach ngày 11 tháng 4 năm 2010, tin vui sau dây:

Một Thông Báo của Ban Tổ Chức Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tại Đại Học Long Beach, gồm có Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, TV Ánh Sáng Tin Mừng, Hiệp Hội Thánh Luca Y Sĩ và Hội Tông Đồ Cầu Nguyện Magnificat, được đọc trong giờ phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp các ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2010 và còn lưu lại trên Mạng Lưới Toàn Cầu cho thấy HY. Phạm Minh Mẫn không còn là vị chủ tế Thánh Lễ Đại Trào (như đã đươc ghi trongThiệp mời) và được thay thế bởi GM, Solis A. Osca, GM phu ta Tổng Giáo Phận Los Angeles và GM. Alexander đồng tế. Thông báo này của Ban Tổ Chức Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tại Đại Học Long Beach gián tiếp xác nhận sự hiện diện của HY. Mẫn tại Đại Hội đã được huỷ bỏ.

Uỷ Ban xin chân thành ghi ơn tất cả quý Cơ Quan, Đoàn Thể, Nhân Sĩ và cá nhân đã cầu nguyện, tiếp xúc, vận động, lưu tâm theo dõi và nhất là các cơ quan Truyền Thông Báo Chí đã tận tình quảng bá cho công cuộc Phản Kháng này đạt được kết quả tốt đẹp, Sự vắng mặt của HY Mẫn trong Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tại Long Beach bảo đảm sự an bình cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản và trong các Cộng Đoàn Dân Chúa.

Làm tại Westminster ngày 25 tháng 3 năm 2010

TM Uỷ Ban Phản Kháng Sự Hiện Diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn Trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Trần Trọng An Sơn


No comments:

Post a Comment