Sunday, March 21, 2010

Thư Phản Đối Sự hiện diện của Hồng Y PHẠM MINH MẪN trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản

Thư Phản Đối Sự hiện diện của Hồng Y PHẠM MINH MẪN trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản
  Kính gửi:
  - Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận Sàigòn
  - Linh mục Nguyễn Trường Luân, Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach

  Đồng kính gửi:
  - Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tai Hải Ngoại
  - Quý Cơ Quan Truyền Thông
  - Văn phòng Tổng Giáo Phận Los Angeles
Westminster ngày 18 tháng 3 năm 2010

Kính thưa quý liệt vị,

Qua thiệp mời dự Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tai Đại Học Long Beach được biết Hồng Y Phạm Minh Mẫn sẽ công du Hoa Kỳ và có mặt tại Đại Học Long Beach ngày 11 tháng 4 năm 2010.

Chúng tôi, những đồng bào Tị Nạn Cộng Sản Việt Nam, cực lực phản kháng sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng người Việt Tị Nạn Cộng Sản nhân dịp Tháng Tư Đen, trùng hợp với chiến dịch của nhà cầm quyền CSVN gửi các đoàn văn công, thể thao ra hải ngoại và đến Los Angeles, Tiểu Bang California, bởi các lý do sau:

1. Qua văn thư ngày 4 tháng 6 năm 2008 Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã kết án lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm “tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN” trong ba kỳ Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới (WYD) tại Pháp, Đức và Canada, hàm ý nhắc ba vị Giám Mục Việt Nam tham dự Đại Hội WYD không để cho lá Cờ Vàng xuất hiện trong Đại Hội WYD tại Úc Châu năm 2008. Nhưng âm mưu đó đã bị Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Úc bẻ gãy và Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã bị tẩy chay trong Đại Hội này.

2. Trong lúc Đồng Bào Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ra sức bảo vệ và giương cao Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền thì cũng trong văn thư trên Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại mỉa mai, nhục mạ lá Cờ Vàng “chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng”. Hiển nhiên Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã bội phản lá Cờ Vàng và còn nợ Đồng Bào Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản những lời tạ lỗi.

3. Trong phần trả lời phỏng vấn hãng Thông Tấn Catholic Agency tháng 6 năm 2008 Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã kêu gọi xóa bỏ căn cước Tỵ Nạn Cộng Sản của đồng bào Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.

4. Sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trong Tháng Tư Đen sẽ chỉ đem lại những xáo trộn, phân hóa, bất an và buồn phiền cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nói chung và Tín Hữu Công Giáo nói riêng. Những sự xáo trộn đó chỉ làm lợi cho chế độ bạo tàn Cộng Sản Việt Nam.

5. Những người tiếp tay cho sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản là phản lại nguyện vọng, tâm tư của Đồng Bào và là sự sỉ nhục không thể tha thứ cho các Chiến Sĩ đã và đang hy sinh cho Tự Do Tôn Giáo, Dân chủ, Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam.

6. Tại Đại Hội Thánh Mẫu Carthage, Missouri tháng 8 năm 2008, Nhà Dòng Đồng Công đã ra thông cáo hủy bỏ sự hiện diện của Hồng Y Pham Minh Mẫn, dù đã được mời từ trước và có tên trên Thiệp Mời cũng như trên Website của Nhà Dòng và Đại Hội đã diễn ra êm đẹp. Đây là một tiền lệ để Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tại Long Beach, California có thể áp dụng.

Sau những tiếp xúc riêng để trình bày và thỉnh nguyện với Hồng Y Pham Minh Mẫn và Linh mục Nguyễn Trường Luân nhưng không đem lại kết quả, chúng tôi, với Thư Phản Đối công khai này, khẩn thiết yêu cầu các thành phần liên hệ, cách riêng Linh mục Nguyễn Trường Luân cùng Hồng Y Phạm Minh Mẫn giải quyết sự việc một cách êm thắm để HY Phạm Minh Mẫn không nên sang Hoa Kỳ, ngõ hầu bảo đảm sự An Bình của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Trân trọng,
TM. Uỷ Ban Phản Đối Sự Hiện Diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn Trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Trần Trọng An Sơn
Các Đoàn Thể và nhân sĩ hiện diện:
  1. Ông Phan Như Hữu Hội Đồng Việt Nam Tự Do
  2. Bà Trần Thanh Hiền Tiếng Nói Giáo Dân (Website)
  3. Ông Phan Tấn Ngưu Liên Hội Cựu Chiến Sĩ
  4. Ông Bùi Trí Dũng Tổng Hội Không Lực
  5. Ông Phạm Đình Khuông
  6. Ông Đoàn Thanh Liêm
  7. Nguyễn Việt Hùng
  8. Ông Trần Chí Sỹ
  9. Ông Vũ Hùng
  10. Ông Nguyễn Văn Quát
  11. Bà Nguyễn Thị Thêu
  12. Ông Nguyễn Huy
  13. Đỗ Anh Tài
  14. Ông Nguyễn Phi
  15. Ông Nguyễn Ất
  16. Ông Vũ An
  17. Ông Phạm Khôi Fait Housing Council of O.C.
  18. Ông Đoàn Thế Cường Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ
  19. Ông Trần Trọng An Sơn Trung tâm Tây Nam / Tập Thể Chiến Sĩ
  20. Ông Trần Ngọc Vân
  21. Ông Trần Văn Cảo
  22. Ông Nguyễn Mạnh Thường
  23. Ông Nguyễn Thanh Huy
  24. Ông Nguyễn Ngọc Tiên Cộng đồng VN Bắc California
  25. Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn TTK/Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/Tây Bắc HK


No comments:

Post a Comment