Friday, March 26, 2010

Phim Tài Liệu - CSVN đàn áp Phật Giáo tại Huế 1993

    Lửa Phựt Lên Từ Huế - Phim tài liệu - CSVN đàn áp Phật Giáo tại Huế 1993
Nhà cầm quyền cs đa thu hình 1 băng video dai 56' trong cuôc biêu tình dài 5 tíếng tai Huế....

Năm 1993, Hòa thượng Thích Ðôn Hậu viên tịch ở Huế. Nhà nước Cộng sản bày trò gắn huy chương cho Hòa thượng ở đám tang. Hội đồng giáo phẩm Phật Giáo Việt Nam thống nhất ở Huế phản đối và sau đó đưa đến chuyện 40.000 phật tử Huế xuống đường biểu tình.

Trong dó có 1 vi Phật tử tự thiêu phản đối trước bảo tháp của cố đai lảo HT Thích Ðôn Hậu trong khuôn viên chùa Linh Mu trưa ngày 21.05.93,...

Tất cả những hình ảnh Phật tử Huế xuống đường được ghi nhận bằng video và chuyển sang cho Phòng thông tin Phật giáo ở Paris phổ biến.

Chính quyền Cộng sản ở Huế sợ chuyện biểu tình có thể lan ra rộng sẽ đưa đến nguy vong cho chế độ của chúng, nên đành phải nhượng bộ và thỏa mãn những yêu sách do giáo hội Phật giáo đưa ra.

Chính những hình ảnh biểu tình xuống đường của Phật tử Huế đã làm chính quyền Cộng sản lo sợ và chấp nhận nhượng bộ vô điều kiện.

Quý phật tử muốn có DVD gốc miễn phí , làm ơn vui lòng:

Ở Châu Âu Xin Liên Lạc:
    Quê Mẹ • B.P. 60063 • 94472 Boissy Saint Léger cedex • France • E-mail : queme@free.fr Tel : +33 1 45 98 30 85 • Fax : +33 1 45 98 32 61 - http://www.queme.net
Ở Mỹ Xin Liên Lạc:
    DươngTiêu: P.O.BOX 71595 Las Vegas, NV 89170 - http://www.vungguomtritue.com
    Chi Hội Phật Tử Dallas-ForthWorth:P.O.BOX 450122 Garland, TX 75045: http://chptdfw.110mb.com
Lửa Phựt Lên Từ Huế - Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Văn Phòng II Viện Hoá Đạo - Thông Tin Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm Người.
Source: http://thongtinberlin.de/tailieu/luaphuclentuhue.htm

No comments:

Post a Comment