Saturday, March 6, 2010

Hỡi ơi, Dân tộc VN có tất cả 90 triệu ! - Nguyễn Hoài Trang
Vô cùng xúc động khi nghe lại tiếng nói của LS Lê Thị Công Nhân.

cbQR ứa nước mắt khi nghe LTCN đề cập tới 90 triệu người dân VN !

Hỡi ơi, Dân tộc VN có tất cả 90 triệu !

3 triệu thằng đảng viên trong cái đảng buôn nòi bán giống phản quốc bán nước, lũ THÚ VẬT csVN.

3 triệu người đã thóat khỏi gông cùm của lũ THÚ VẬT csVN tại hải ngoại (cứ tạm cho là như thế).
và 84 triệu người dân bị trị trong nước.

1 Lê Thị Công Nhân, 1/90000000 trong tổng số dân VN đã phải bỏ những tháng ngày thanh xuân của Cô trong ngục tù của lũ THÚ VẬT csVN chỉ vì lên tiếng nói đấu tranh cho Quyền Tự Do của con người.
    Lũ THÚ VẬT có quyền bỏ tù con người.

    Hãy MỞ MẮT TO RA để nhìn
    Hãy MỞ TAI TO RA để ngheHãy MỞ TÂM ra để hiểu cho rõ những lời ngắn ngủi của LS Lê Thị Công Nhân rằng Cô đã làm hết sức của Cô, Cô chỉ có thể làm phần của Cô, Cô KHÔNG THỂ làm giùm phần của cả 90 triệu người dân VN !!!
Vậy mà những con chó má còn hăm dọa Cô, còn muốn nhục mạ những việc làm Cao Đẹp của Cô.

Hãy MỞ TÂM ra mà nhìn, mà nghe thấy và hiểu rằng Trách Nhiệm đối với Đất Nước là của cả 90 triệu dân Việt, không chỉ riêng ai.

Lọai bỏ tập đòan 3 triệu thằng THÚ VẬT csVN ra vì lũ TÔỊ ĐỒ dân tộc này đã BÁN NƯỚC DIỆT CHỦNG, lũ này không phải người VN, chúng là lũ chó má ăn xương uống máu đồng lọai, là tội đồ của dân tộc Việt.

Vậy thì Sự Tồn Vong của Giang Sơn và Nòi Giống Việt là của 87 triệu dân Việt trong và ngoài nước.
Lũ THÚ VẬT csVN BÁN NƯỚC, những ai còn nghĩ là dân VN phải đồng tâm góp sức, lôi cổ lũ chó má csVN xuống, giành lại Quyền làm chủ Đất Nước và hợp sức đuổi cổ lũ giặc tàu ra khỏi đất nước VN.

Hãy nhìn người con gái nhỏ Lê Thị Công Nhân để mà xấu hổ, mà thấy NHỤC hỡi những ông những bà "sĩ đờ", "sĩ đặc", tay sai, cò mồi, chính trị xôi thịt .. đã và đang tiếp tay nuôi dưỡng lũ chó má Bán Nước Diệt Chủng csVN.

Xin gởi đến Lê Thị Công Nhân niềm mến thương vô vàn và Cầu Chúc cho LTCN sớm phục hồi Sức Khỏe, phục hồi Nghị Lực để tiếp tục với Lý Tưởng cao đẹp , xứng đáng là đứa con yêu dấu của Mẹ Việt, là cháu con của Trưng Triệu, với truyền thống Bất Khuất Diệt nội tặc, đuổi ngọai xâm của Giồng Giống Lạc Hồng .

(Ghi vội cảm nghĩ nhân ngày LS Lê Thị Công Nhân được về với gia đình sau những ngày bị lũ chó má csVN bỏ tù).

(Soi Dòng Sông Chữ Thấy Mù Tâm .. )

(Ta Hong Giọt Nắng Cho Vừa Nhớ Thương .. )

conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
06032010
Source: http://nguyenhoaitrang.blogspot.com/2010/03/6-3-2010-luat-su-le-thi-cong-nhan-ra.html


No comments:

Post a Comment