Friday, March 26, 2010

Về việc HỒNG Y PHẠM MINH MẪN sẽ có mặt tại dại hội hay không??

    Gửi Ủy Ban phản kháng sự hiện diện của HY PM Mẫn trong CĐNVTNCS
    Vui lòng xac nhận thêm
Thưa Ban Tổ Chức,

Xin Ban Tổ Chức tìm hiểu và xác nhận lại một lần nữa xem có thực ĐHY Mẫn không tới Long Beach?

Tôi thấy cần phải thận trọng vì hai lý do:

1. Một vị Giám Mục hay Hồng Y có thể hiện diện trong một Thánh Lễ, ngồi ở toà riêng, mặc phẩm phục đại trào mà không đồng tế.

Vị này sẽ được dành cho những vinh dự đặc biệt như được xông hương riêng, tên được đề cập trong lời nguyện cho giáo hội trong Thánh Lễ hoặc được mời giảng thuyết ... Tôi có dự một đám tang cách nay vài năm. ĐC Mai Thanh Lương, vì tình thân riêng với tang gia, có dự Thánh Lễ an táng, mặc phẩm phục đại trào nhưng không đồng tế vì người chết không thuộc hàng giáo sĩ và cũng chưa đóng góp gì cho giáo hội. Sau đó thì ngài chủ toạ nghi lễ làm phép xác và tiễn quan tài ra nghĩa trang.

2. BTC Đại Hội Long Beach chỉ bỏ tên ĐHY Mẫn ra khỏi vị trí chủ tế chứ không nói ngài không tới. Vậy nên chúng ta phải tìm hiểu cho rõ. ĐHY có thể vẫn hiện diện trong Thánh Lễ như trường hợp ĐC Mai Thanh Lương tôi hừa nêu trên. Nếu ngài vẫn đến, dù đến với tư cách chủ tế hay tư cách một vị khách danh dự, chúng ta vẫn phải chống.

3. Ai có chút kinh nghiệm với cộng sản cũng biết họ thường hay "nói vậy mà không phải vậy". Họ kêu sĩ quan trình diện học tập cải tạo mang theo lương thực đủ ăn và quần áo đủ mặc trong 10 ngày. Ai nấy bảo nhau đi cho xong, 10 ngày thì nhằm nhò gì. Ai ngờ!!!

Biết đâu nhóm chủ trương Đại Hội Long Beach kỳ này không áp dụng chiến thuật đó.

Thân kính,
Bác Sĩ Vũ Linh Huy
Carney Hospital
Boston, Massachusetts


No comments:

Post a Comment