Sunday, March 28, 2010

NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ - Nguyễn Phúc Liên


CŨNG CHỈ VÌ CÁI VISA
VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG


Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên , Kinh tế

Tôi muốn viết bài này rất ngắn dưới hình thức đưa ra những tỉ dụ cụ thể. Xuyên qua những tỉ dụ ấy người ta thấy ngay rằng cái lý do khiến lập trường chống Cộng của ngay một số người đã từng chống Cộng lâu năm trở thành yếu hơn chỉ vì họ ngại sợ cái VISA về thăm Quê Hương. Nghị Quyết 36 không có gì là thần thánh làm suy yếu ý chí chống Cộng của người Việt tỵ nạn ở Hải ngọai. Cái bí quyết làm suy yếu nằm chính trong bụng những người Việt tỵ nạn vì thương nhớ Quê Hương và muốn về thăm mà cái chìa khóa là cái VISA.
    Xin rút khỏi danh sách gửi báo
Tôi ra tuần báo VietTUDAN. Tôi có những người bạn đã từng quyết liệt chống CSVN từ lâu. Tôi có địa chỉ E-Mail của những người bạn này và tôi cho vào danh sách gửi báo. Tất nhiên lập trường chống Cộng của VietTUDAN là dứt khoát loại bỏ Cơ Chế CSVN hiện hành. Sau một ít số báo gửi đến bạn bè, thấy có những người bạn gọi điện thoại đến nói lòng vòng, thậm chí còn góp ý kiến với tôi rằng bây giờ mình phải xử dụng Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN như một chiến thuật giai đoạn. Tôi hiểu lập trường của người bạn đã từng cương quyết chống Cộng với tôi trước đây. Tôi trả lời cho bạn tôi rằng tôi hiểu chiến thuật Hòa Giải Hòa Hợp và tôi nói ngay với bạn tôi rằng thôi nếu ngại sợ lập trường cứng rắn của tôi, thì tôi lấy dùm tên anh ta ra khỏi danh sách gửi báo. Thế là anh mừng húm và hết nhắc đến chiến thuật Hòa Giải Hòa Hợp. Đó chỉ là vì cái VISA mà làm cho bạn chống Cộng của tôi phải nát óc nghĩ ra những mưu kế lòng vòng che đậy để xin tôi bỏ tên ra khỏi danh sách gửi báo.
    Những bạn Linh mục không dám treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Tôi có những người bạn trước đây cùng học ở Chủng viện và nay làm Linh mục quản xứ tại Hải ngọai. Có người nói cho biết rằng trong những sinh họat của Cộng đồng Giáo dân tại xứ, Linh mục ấy đề nghị không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Linh mục cắt nghĩa cho Giáo dân rằng Tôn Giáo không làm Chính trị. Tôi biết rõ lòng chống Cộng của Linh mục bạn ấy. Tôi gọi điện thọai đến và muốn biện luận với Linh mục về quan điểm Tôn Giáo không làm Chính trị. Linh mục không dám biện luận quan điểm ấy mà chỉ nói: “Liên, cậu hiểu tôi !”. Tôi cười nói: “Tôi hiểu. Có phải Cha sợ không được cái VISA về thăm Việt Nam vì treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Thôi, xin Cha đừng nói lòng vòng Tôn Giáo không làm Chính trị để che đậy !”
    Dân biểu Mỹ gốc Việt có thể phát biểu không quyết liệt về Lập trường chống Cộng
Trong thời gian hiện giờ, khi bàn về Lập trường chống Cộng trong tương lai của một vài ứng cử viên Quốc hội tại Mỹ, tôi thường nhắc tới cái VISA trong tương lai có thể làm ứng cử viên này dè dặt khi phải tuyên bố Lập trường chống Cộng. Ở thời gian tranh cử, có thể ứng cử viên hứa nhất quyết chống Cộng quyết liệt để lấy phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt. Nhưng khi đã đắc cử rồi, vị dân biểu sẽ tìm những lý do bên lề để tránh né việc phải tuyên bố quyết liệt Lập trường chống Cộng. Mỗi lần thấy ông tuyên bố chống Cộng “nửa nạc nửa mỡ”, thì hãy hỏi thẳng vào cái tim đen của ông: “Có phải ông dành kẽ hở để mong dễ dàng có cái VISA về thăm Quê Hương phải không.”
    VISA xuất ngọai
Trong những tỉ dụ trên, chúng tôi nói đến cái VISA về thăm Quê Hương. Đối với những người tại Quốc nội, giấy phép xuất ngoại cũng là lý do chính để một số người phải né tránh không dám phát biểu lên sự thật khi chính mình phải mang trách nhiệm nói lên sự thật ấy. Chúng tôi nhớ lại cách đây gần hai năm, có phong trào những vị Lãnh đạo Tôn Giáo xuất ngoại xin tiền. Tại Hoa kỳ, Giáo dân đã dùng “lá bùa” để hù những vị Lãnh đạo Tôn Giáo ấy, đó là mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để xin chụp hình kỷ niệm với những Vị Lãnh đạo Tôn Giáo. Đứng chụp hình chung kỷ niệm với Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để rồi Giáo dân đưa lên các Diễn Đàn Internet toàn cầu, đó là điều các Vị ngại sợ. Không phải các Vị ấy sợ chính Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà các Vị ngại sợ vì những tấm hình ấy làm cho các Vị không được VISA xuất ngoại trong tương lai nữa.

Qua những tỉ dụ trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng nếu ai ở nước ngoài muốn bầy tỏ LẬP TRƯỜNG DỨT KHOÁT LỌAI BỎ CSVN, thì phải dứt khóat với chính mình là CHỈ VỀ VIỆT NAM KHI CƠ CHẾ CSVN BIẾN KHỎI LÃNH THỔ VN.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế

Geneva, 25.03.2010

No comments:

Post a Comment