Friday, March 26, 2010

HAI BÀ TRƯNG TẾ MÃ VIỆN Ở ĐÔNG HƯNG!

Chân Mây
Source: http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=12599

Ngày 21.3.2010, khi cả nước nhộn nhịp tổ chức Lễ hội kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng thì “nước lạ” kế bên cũng tổ chức “Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân” tại Đông Hưng (thành phố giáp giới với cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam). Nhưng đặc biệt là trong vài năm nay, cụ thể là từ năm 2008 đến nay “Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân” có sự tham dự “âm thầm” của Đoàn Nghệ Thuật do chính phủ Việt Nam gửi sang.

Sự tham dự của Đoàn Nghệ Thuật Việt Nam được báo đài Trung Cộng ca ngợi là “hiện tượng văn hóa” thể hiện sự hợp tác giao hảo ngày càng đậm tình của Việt Nam.

Quảng Dương Phục Ba Tinh Thần, Hiển Vinh Phục Ba Văn Hóa!

“Phục Ba” là ai? Phục Ba hay Phục Ba Tướng Quân chính là Lộ Bác Đức tức Mã Viện (Mã Văn Uyên), tên lãnh tướng đời Hán Vũ Đế đã đàn áp cuộc tranh đấu giành độc lập của nước cổ Việt dưới sự lãnh đạo của Trưng Trắc-Trưng Nhị tại Giao Châu. Thành tích của Mã Viện còn lưu lại trong sử sách của hai phía Việt-Hoa là những chiếc cột đồng bí ẩn với lời nguyền : “Đồng Trụ Chiết Giao Chỉ Diệt ! ”

Vệ Quốc Anh Hùng, Vạn Dân Kính Ngưỡng
Lịch sử Việt Nam, trời đất núi sông Việt Nam đang quay cuồng hay sao ? Ải Nam Quan không còn, Thác Bản Giốc cũng mất, Vịnh Bắc Bộ thuộc về Quảng Tây, và những vòng hoa ghi ơn “liệt sĩ Trung Quốc” v.v. Thì nay những hậu duệ của Hai Bà Trưng thay vì tuẫn tiết lãng mạn ở sông Hát đất Giao Chỉ giờ lại sang chầu phục tế hồn Mã Viện ở Quảng Tây! Có người Việt Nam nào chấp nhận nhìn những hình ảnh này hay không ? Vẫn có đấy, những tên Việt gian cộng sản xưng tụng Mã Viện là “danh tướng trong lịch sử Việt Nam” trên mạng hỏi đáp Yahoo. Hay những tên gian lận lịch sử mắng người Việt Nam dám chửi Mã Viện trên Wikipedia. Con cháu “Mã Lưu Nhân” của ngày xưa nào giờ lại nhan nhản xuất hiện. Tôi đã đọc và nay tôi lại nhìn thấy những hình ảnh đau đớn này. Có những lúc nhìn quê hương thật buồn và cười ra nước mắt ...

Những hình ảnh sau đây biên tập từ các hình ảnh “Phục Ba Miếu Hội” tại Đông Hưng năm 2008 đến năm 2010.

Lịch sử! Ôi lịch sử! Những trang hùng sử Việt Nam đang bị cộng sản dẫm đạp không thương tiếc! Có ai ngờ đâu những lời thơ của Nguyễn Du trong bài “Giáp Thành Mã Phục Ba Miếu” lại ứng vào thời đại ngày nay. Bi thảm!
    “Tính danh hợp thướng Vân Đài họa
    Do hướng Nam trung sách tuế thì”
    (Mây tầng công cán không ghi
    Nước Nam sao lại phải thờ khói hương)
Chân Mây

Để xem đầy đủ các hình ảnh xin theo các link dẫn sau:

hongdou.gxnews.com.cn/viewthread-3936482-3.html
Đông Hưng Phục Ba Miếu Hội

hongdou.gxnews.com.cn/viewthread-3177054.html
Trung Việt Biên Giới Phục Ba Miếu Hội 2008

http://hongdou.gxnews.com.cn/viewthread-4903276.html
Quảng Dương Phục Ba Tinh Thần,...2010 Đông Hưng

http://hongdou.gxnews.com.cn/viewthread-4902417.html
Kỷ niệm Vệ Quốc Anh Hùng: Phục ba Tướng Quân.

Hoặc chép từ 中越边境的伏波庙会 (Trung Việt Biên Giới Phục Ba Miếu Hội) vào mạng google Trung Văn để xem thêm.

No comments:

Post a Comment