Thursday, June 19, 2008

Email Hồ Quảng Tiếu Lâm


Vài ngày qua, nhiều chuyện tiếu lâm đầu voi đuôi chuột về lá thư của cựu tướng Lý Tòng Bá gửi cho Take2Tango.

Thứ nhất, thư đề gửi cho địa chỉ Email của Take2Tango mà chúng tôi không hề nhận được, phải chờ các thân hữu chuyễn đến. Trong đó, thư đòi hỏi Take 2Tango cải chính mà "không dám gửi" thì làm sao Take2Tango loan tải (?) mà cải chính thì cải chính cái gì (?).

Thứ hai, giữa cựu tướng Lý Tòng Bá và Take2Tango hiểu nhau quá rỏ, “không dám” gửi email cũng là điều dể hiểu vì tướng Lý Tòng Bá không bao giờ biết xữ dụng Email hay xài computer. Giữa tướng Lý Tòng Bá và Take2Tango chỉ cần bốc một cú phone sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Tại sao cựu tướng không làm chuyện đó mà lại nghe lời không đúng của Hồ Văn Sinh (?).

Lá thư “gọi là” trả lời mờ mờ ảo ảo. Trả lời những điều “không có gì để trả lời”…

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Liệu cựu tướng Lý Tòng Bá có can đảm nói dối không đúng sự thật (?).

Liệu tướng Lý Tòng Bá dám bao che những việc làm bất lương của Hồ Văn Sinh mà chính ông đã phàn nàn nhiều lần (?).

Màn còn dài, có những vở tuồng diển viên chưa lên sân khấu đã bị khán giả la ó đuổi xuống.

Vàng thật sẽ không phai, đồ mạo hóa sẽ bị tẩy chay.

Xin quý độc giả đón chờ xem hồi kết cuộc ...

http://take2tango.com/default.aspx?display=4304

No comments:

Post a Comment