Wednesday, May 21, 2014

ĐỨNG LÊN MAU, ĐỨNG LÊN NGAY ! - Ngô Minh Hằng

ĐỨNG LÊN MAU, ĐỨNG LÊN NGAY !
Gởi về quê hương và dân tộc Việt Nam

Ai cho Tàu đặt giàn khoan
Trên thềm lục địa Việt Nam thế này ?
Giang sơn nước Việt bấy nay
Tiền nhân, xương máu cao dầy dựng nên
Đảng không bồi móng tô nền
Lại còn phản phúc cõng thêm Tàu vào
Làm cho tổ quốc nghẹn ngào
Giang sơn nguy khốn, đồng bào tang thương !
Đành rằng lũ đảng bất lương
Bán cho Tàu cộng quê hương ta rồi
Nhưng ta phải đứng lên thôi
Góp tay, toàn quốc đánh tơi đảng tà
Nhà ta, trách nhiệm của ta
Ngồi chờ người giúp thì nhà cháy tiêu
Cho dù súng đạn đảng nhiều
Nhưng lòng dân ghét, đảng xiêu mấy hồi !
Đừng quên khí giới tuyệt vời
Là tình yêu nước, là trời hờn căm ...
Đạn nào bắn gục được không
Những gương chính khí, những lòng Việt Nam ???

Biển mình,Tàu đặt giàn khoan
Và khi đảng bán giang san cho Tàu
Thì ngày Bắc thuộc xa đâu
Dân sẽ thảm, nước sẽ sầu mà thôi
Đứng lên ta tự cứu đời
Thì người bốn biển sẽ rồi tiếp tay

Đứng lên mau, đứng lên ngay !
Thời gian còn để chuyển xoay không nhiều ...

Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment