Sunday, May 25, 2014

Kêu gọi Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản áp dụng mặt trận kinh tế để làm suy yếu ngụy quyền việt gian cộng sản Việt Nam


Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn,
Cố Vấn của CĐ/NVQG/HK
Thưa quý vị,
Vài ngày trước đây, tôi có dịp trình bày suy tư của tôi về một phương cách khả thi để chúng ta có thể đánh bại Cộng sản Việt Nam.

Hôm nay, tôi xin khai triển ý nghĩ của tôi nhằm mục đích góp ý với quý vị trong việc đi tìm phương cách để đánh bại Công Sản Việt Nam.

Chúng tôi nhận định rằng chỉ có người dân trong nước mới có thể đánh đổ chính quyền csVN.

Tập thể những người Hoa Kỳ gốc Việt Nam và tập thể những người Úc, Pháp gốc ViệtNam thì chỉ

có thể yểm trợ cho những nỗ lực của người dân trong nước mà thôi.

Đặc biệt thì chúng ta cần phát triển nỗ lực đánh bại Cộng Sản bằng phương thức kinh tế là mặt trận

mà chúng ta có khả năng và có thực lực.

Theo thống kê của những nguồn đáng tin cậy thì hiện nay Tập thể người Hoa kỳ gốc Việt Nam và tập thể người Úc, người Pháp v.v. gốc Việt Nam đã tiếp tế trên mười tỷ bạc (10 billion US Dollars) cho csVN dưới nhiều hình thức, trực tiếp hoặc gián tiếp. Đặc biệt phải kể là:

Đem tiền về đầu tư ở Việt Nam là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho đảng csVN.
  • Đi du lịch Việt Nam là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho đảng csVN.
  • Gửi tiền cho thân nhên, bè bạn tại Việt Nam là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho đảng csVN.
  • Mua sản phẩm “Made in ViệtNam” là chúng ta tiếp tế ngoại tệ cho đảng csVN
Nếu chúng ta cắt được đường tiệp tế đó thì chúng ta sẽ gây được ảnh hưởng dây chuyền.

csVN sẽ bị túng quẫn, csVN phải tìm cách moi móc tài sản của người dân trong nước.

Vật giá sẽ leo thang. Tiện ích sẽ bị giảm thiểu. Cuộc sống sẽ bị khó khăn. Dân chúng sẽ phẫn nộ.

Từ đó người dân sẽ oán thù đảng csVN.

Người dân sẽ đứng lên đòi hỏi để thay đổi và lật đổ chính quyền.

Trước đây Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương đã có trình bày những ý kiến nầy.

Một vị sĩ quan cấp tướng cũng có lời kêu gọi bà con để cắt nguồn tiếp tế ngoại tệ nầy.

Nhưng, những lời kêu gọi đó không được bà con đáp ứng.

Con số ngọai tệ chui vào túi của đảng csVN tăng lên dần theo năm tháng.

Lần nầy chúng tôi muốn khai triển những lời kêu gọi trước đây, chúng tôi chỉ muốn kêu gọi đến lương tâm của mỗi người trong quý vị mà thôi.

Bí quyết là mỗi người trong Tập thể của chúng ta chỉ cần hứa với lương tâm của mình bốn điều:
a. Không đem tiền về đầu tư tại ViệtNam.
b. Không đi du lịch ViệtNam.
c. Không gửi tiền về ViệtNam.
d. Không mua sản phẩm sản xuất từ ViệtNam.
Khi đã tự hứa với lương tâm mình rồi tức là quý vị đã góp phần đắc lực để cắt giảm nguồn tiếp tế ngoại tệ cho Đảng CSVN. Sau đó, mỗi khi quý vị có nảy ra một ý định đầu tư hoặc du lịch ViệtNam, v.v... thì lương tâm của quý vị sẽ bị cắn rứt và lương tâm của quý vị sẽ là động lực ngăn cản để quý vị từ bỏ những ý định cung cấp ngoại tệ cho csVN đó đi.

Tôi tin rằng quý vị còn có lương tâm.
Hãy hứa với lương tâm mình đi nào.

Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn
No comments:

Post a Comment