Wednesday, May 7, 2014

Trung Cộng đồng hóa VN - Sức mạnh người Việt Nam phải giải thể chế độ cộng sản Việt Nam

Thư Gởi những người đấu tranh cho đất nước,
tất cả đồng bào trong và ngoài nước

Tiến sĩ Nguyễn văn Lương
Chuyên gia điện toán và kinh tế tài chánh
Chuyên ngành quản trị thương mại quốc tế
Email: luonguyen2133@yahoo.com
Kính thưa những người đấu tranh cho đất nước,
Kính thưa tất cả đồng bào trong nước và hải ngoại,
Hơn 39 năm qua, người Việt hải ngoại đã nuôi sống chế độ csVN bằng cách gửi tiền về VN cho thân nhân, để xã hội Việt Nam có được sự sinh sống bằng đồng tiền của người hải ngoại vì đã tạo cho nền kinh tế di chuyển, và xã hội VN được ổn định vì cái bao tử không bị đói.

Người ngoại quốc đã nói: ”Người Việt Nam Hải ngoại gửi tiền về Việt Nam, người Việt Nam hải ngoại đi du lịch Việt Nam gia tăng và 90 triệu người Việt Nam trong nước không nổi dậy để đòi quyền sống như những quốc gia khác trên thế giới... Điều này khiến cho đa số người ngoại quốc quan tâm đến Việt Nam đã có sự nhận định rằng: "người Việt Nam trong nước cũng như người Việt Nam Hải ngoại đã và đang đồng ý với chế độ CSVN, đã hài lòng với chế độ CSVN và chấp nhận chế độ CSVN hiện tại này".

Do đó, những sự can thiệp của ngoại quốc sẽ không có hiệu quả nếu người dân Việt Nam không hành động cho chính bản thân của chúng ta, cho chính đất nước của chúng ta!

Chúng ta nghĩ thế nào về sự suy nghĩ này của người ngoại quốc? và chúng ta có biện pháp nào không?
Kính thưa quý vị,
Tôi xin được góp ý kiến trả lời câu hỏi trên như sau:

Người dân trong nước phải có một cuộc tổng nổi dậy để giải thể chế độ csVN hiện tại. Song song và chuẩn bị cho tổng nội dậy, người VN trong nước phải bày tỏ sự cương quyết hơn nữa trong khả năng có được trong mỗi tình huống khi đối diện với bọn công an luôn khủng bố người dân bằng vũ lực, đánh đập người dân.

Tình hình trong nước nhiều năm qua đã cho chúng ta thấy rằng hầu hết những người dân Việt thấp cổ bé miệng lên tiếng chống lại bất công của nhà cầm quyền csVN, khi đã bị bắt vào đồn công an thì tính mạng khó được an toàn, khi họ được thả ra thì không chết cũng thân tàn ma dại nên phải có biện pháp hữu hiệu để tự bảo vệ mình. Mặt khác, người dân Việt trong nước phải có những hành động cụ thể khi đối diện với những người Việt hải ngoại du lịch về VN ăn chơi. Vì chính những người này, đã đem tiền về hối lộ để bọn công an có thêm phương tiện để đàn áp khủng bố người dân; họ đã tiêu xài tạo mãi lực trong nước, và làm mất chính nghĩa căn bản đòi quyền sống của người dân; vì bọn csVN đã lợi dụng “sự đầu hàng” của những người Việt hải ngoại này, từng bằng mọi cách vượt thoát chế độ, nhất là những người Việt mang căn cước tỵ nạn cộng sản khi định cư, nay lại muối mặt “hớn hở” trở về … đã tạo thêm điều kiện cho bọn csVN tuyên truyền với thế giới rằng người tỵ nạn có nguy hiểm bởi chế độ, nhưng khi về VN không bị csVN bắt bớ vì chế độ csVN có nhân quyền… Do đó, việc cộng sản VN bắt bớ những người đấu tranh trong nước và người dân nổi dậy chỉ là kết quả bắt bớ những người tội phạm mà thôi chứ không phải là bắt bớ những người bất đồng chính kiến.

Vì vậy để tăng thêm sức mạnh và quyết tâm đồng loạt đứng lên xuống đường (vì đói khổ), cũng như giúp dân oan đòi lại những tài sản, đất đai, đòi lại miếng cơm, manh áo, đòi lại nhân phẩm, đòi lại cả quyền sống, đòi lại tất cả quyền con người… đã bị bọn csVN cướp trắng thì người VN hải ngoại phải tích cực yểm trợ bằng hành động thiết thực, là áp dụng biện pháp giảm gửi tiền về VN, và phải giảm du lịch về VN trong một thời gian ngắn (chỉ 6 tháng)... trong khả năng mà bất cứ người Việt hải ngoại nào cũng có thể làm được.

Thêm vào đó, người VN hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, cần phải phát động một phong trào đòi hỏi có một đạo luật giảm gửi tiền về Việt Nam, giảm du lịch về Việt Nam mới làm sáng tỏ được sự suy nghĩ nêu trên của người ngọai quốc; để có được sự hậu thuẫn, tích cực ủng hộ của thế giới tự do, dẹp tan chế độ csVN đang cai trị dân tộc Việt Nam, và đang làm tay sai cho Trung Cộng để đồng hóa dân tộc Việt Nam.

Chính vì thế, tôi tha thiết kêu gọi đồng bào VN đang sinh sống khắp nơi trên thế giới, hợp tác cùng với tôi, thực hiện thêm một phương pháp dân chủ nữa là gửi lá thư (mà tôi đính kèm với tâm thư này, quí vị chỉ in ra, hoặc copy) gửi đến Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ (cũng như Nghị Sĩ và Dân Biểu nơi người Việt đang cư ngụ). Người dân sinh sống tại những quốc gia ngoài Hoa Kỳ, hay đang sinh sống trong nước Việt Nam xin gửi thư này đến Tổng Thống Obama, thượng nghị sĩ McCain, và thượng nghị sĩ Rubio bằng địa chỉ mạng lưới. Địa chỉ của Hành Pháp, Nghị Sĩ, và Dân Biểu Hoa Kỳ cũng được đính kèm với tâm thư này.

Dẹp tan được chế độ csVN hiện tại, nền móng dân chủ sẽ vững chắc đến đất nước VN: chúng ta sẽ không còn phải đòi hỏi nhân quyền, chúng ta sẽ không cần phải gửi tiền về VN cho thân nhân, chúng ta sẽ không cần phải du lịch Việt Nam (mà chúng ta còn có thể về VN để sinh sống, nếu muốn), chúng ta sẽ không cần phải quyên tiền cho những sự nhân đạo, thương phế binh, tôn giáo. Thêm vào đó, chúng ta cùng nhau góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh để chống lại bọn Trung Cộng.

Nếu không thực hiện, người dân trong nước sẽ vẫn phải tiếp tục sống trong cực khổ, sẽ vẫn phải tiếp tục cam chịu sự bóc lột của bọn csVN, và sự nô lệ với Trung Cộng hiện tại. Với sự tiếp tay của bè lũ csVN, bọn Trung Cộng sẽ đồng hóa dân tộc VN, thân nhân chúng ta và cả 90 triệu người dân trong nước sẽ bị sự hiếp dâm, bóc lột, chà đạp , tù đày… và nước Việt Nam sẽ phải bị biến mất trên bản đồ thế giới.

Tôi kính xin quý vị suy nghĩ, hãy cùng với tôi hành động, áp dụng thêm một trong động lực hữu hiệu để dẹp bỏ chế độ csVN hiện tại.
Xin kính chào đồng tâm, quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Phú Cường, để chúng ta được tự hào là con dân Nước Việt, để dân Việt chúng ta được vươn lên, sánh vai cùng tất cả quốc gia văn minh trên toàn thế giới. Xin quý vị chuyển thư này đến những địa chỉ mà quý vị có được, khuyến khích cùng nhau hành động, để chúng ta đồng lòng dẹp tan bọn csVN bằng kinh tế như Hoa Kỳ đang áp dụng cho Nga Sô và Trung Cộng.

Đất nước Việt Nam là của tất cả người dân Việt Nam chúng ta, không phải của bọn csVN.
Sức mạnh để giải thể chế độ csVN đang nằm trong tay của tất cả mọi người Việt Nam chúng ta.

Mạng lưới liên lạc:
E-mail tòa Bach Cung: http://www.whitehouse.gov/contact/
E-mail Thượng Nghị Sĩ: http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm
E-Mail Dân Biểu nơi cư ngụ: http://www.house.gov/representatives/
Trân trọng,
TS Nguyễn Văn Lương
Florida, tháng Năm, 2014
----------------------------------
* Download thư gởi cho Tổng Thống Obama và các Nghị Sĩ, Dân Biểu:No comments:

Post a Comment