Saturday, May 24, 2014

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu Biểu Tình Chống Việt cộng Bán Nước, Chống Tàu cộng Xâm Lược

 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu
Biểu Tình Chống Việt cộng Bán Nước, Chống Tàu cộng Xâm Lược
trước sứ quán Việt cộng tại
6 Timbarra Crescent, O'Malley, ACT, 2606
Thủ Đô Canberra Úc Châu
Ngày 24-5-2014


Trước sứ quán Tàu cộng tại Canberra,
15 Coronation Dr Yarralumla ACT.


No comments:

Post a Comment