Friday, May 2, 2014


ĐÀN BÒ

Ta chán lắm nhìn lũ bay theo cộng
Như đàn bò vào lò sát Lê nin
Nghe vẹm nói mà đã vội vã tin
Kéo về nước dể giải hòa với chúng !

Ta chán lắm nhìn lũ bay tơi tả
Quá thương mày mà chẳng biết làm sao
Cộng đã bẫy mày khó chạy đường nào
Tao chỉ biết thắp nén nhang tiễn biệt !

Ba mưới tháng Tư cộng vào cộng giết
Chúng đọa đày mày cải tạo bao năm
Ra nước ngoài quên mẹ hết hờn căm
Nghe vẹm dụ lại đâm đầu về nước

Rắn độc khôn sao mày không bắt chước*
Đánh nó rồi thù sẽ trả không tha
Nó sẽ tìm không quản ngại đường xa
Mày ngu quá quay đầu về nộp mạng !

Tỉnh dậy đi vì trời đang gần sáng
Cùng toàn dân dẹp cộng cứu giang san
Mày chớ quên việt cộng giống dã man
Chúng bắn giết có khi còn chôn sống !

Cứ về đi rồi ngày mai vỡ mộng
Bọn công an và trộm cướp đang chờ
Gái đẹp nhiều môi mọng đẹp như thơ
Ngu thì chết lũ Vịt cừu theo giặc....
 Baky Hà nội

"Viết tặng những đứa ngu "
* Đùa vậy chứ đừng bắt chước rắn độc trả thù không tốt đâu. Rắn hổ mang và rắn cạp nong cạp nia ở miền Bắc trả thù ghê gớm lắm.No comments:

Post a Comment