Thursday, May 8, 2014

Cộng sản Việt Nam đối đầu Tàu cộng tại Biển Đông

Ảnh do hải quân csViệt Nam công bố cho thấy tàu Trung Quốc (trái) dùng vòi rồng phun thẳng vào tàu Việt Nam, ngày 7/5/2014..

Đây là cách bảo vệ hải phận của cộng sản Việt Nam
No comments:

Post a Comment