Sunday, May 4, 2014

HÒA GIẢI HÒA HỢP - Nguyễn Phúc Liên

HÒA GIẢI HÒA HỢP:
QUỐC HẬN THỨ 39

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 04.05.2014

Dường như QUỐC HẬN 30/4 là ngày kỵ húy cho CSVN và đám hoạt đầu chính trị tại Hải ngoại cũng như Quốc nội muốn hô hào Hòa Giải Hòa Hợp để duy trì Cơ chế CSVN hiện hành và cùng đứng chung với nhau chia phần bánh vẽ trên đầu Dân Tộc Việt Nam bởi vì chúng sửa soạn hô hào chiêu bài HÒA GIẢI HÒA HỢP bằng tung ra việc xóa bỏ NGÀY QUỐ HẬN 30/4 như thăm dò phản ứng của quần chúng chống Cộng trước khi phát động Phong trào Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN để cùng chia phần bánh vẽ.

1. Năm 2005, mùa QUỐC HẬN 30/4 THỨ 30, chúng tôi cũng phải viết về Phong trào hô hào HÒA GIẢI HÒA HỢP với 10 bài Quan Điểm liên tiếp cho Tuần báo Điện tử VietTUDAN. Mùa Quốc Hận 30/4 thứ 30 này được đánh dấu bằng việc hô hào của đảng Việt Tân muốn đổi ngày 30/4 thành ngày DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn. Ý nghĩa Diễn Hành Tự Do này có thể lầm lẫn với việc CSVN coi ngày 30/4 là ngày GIẢI PHÓNG để mang TỰ DO đến cho dân Miền Nam. Quần chúng chống Cộng phản ứng mạnh và đảng Việt Tân phải rụt vòi.

2. Năm 2014, tức là 9 năm sau, Mùa QUỐC HẬN 30/4 thứ 39 cũng nổi lên việc dự phóng cho Phong trào chủ trương HÒA GIẢI HÒA HỢP với những biến cố sau đây:

* Phóng thích Cù Huy Hà Vũ sang Hoa kỳ. Cù Huy Hà Vũ là người vẫn tôn sùng Hồ Chí Minh, một tên tội đồ của Dân Tộc đã phục vụ cho Nga, Tầu để mang chủ thuyết ngoại lai chụp lên đầu toàn dân Việt và đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm bán Biển và Đảo của Tổ Tiên. Không thể coi Cù Huy Hà Vũ là người cùng với Dân Tộc trong ý chí dứt khoát là phải chôn vùi Cơ chế CSVN. Người ta nhìn thấy viễn tượng rằng Cù Huy Hà Vũ là nhân vật cầu nối giữa CSVN mà ông còn tôn sùng Hồ Chí Minh và giữa một số thành phần gọi là chống Cộng tại Hải ngoại muốn đội ông Vũ lên đầu với danh hiệu đấu tranh cho Dân chủ mà vì do ông Vũ đã bị tù ở Việt Nam như một công trạng.

* Việc Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao của VGCS sang Gia Nã Đại gặp TNS Ngô Thanh Hải, được một số người thạo tin về đảng Liên Minh Dân Chủ mà TNS Hải là Chủ tịch coi như cũng có dàn xếp liên hệ nào đó với HÒA GIẢI HÒA HỢP mà CSVN đang tung ra trong tình trạng băng hoại Xã hội và phá sản Kinh tế lúc này tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ lần lượt cho đang những tài liệu mà một số vị thạo tin viết ra cho thấy TNS Ngô Thanh Hải có lẽ phản lại vị sáng lập đảng Liên Minh Dân Chủ là Gs.Nguyễn Ngọc Huy.

* Trước đây khi vợ của Cù Huy Hà Vũ, bà Ls.Dương Hà, sang Mỹ để “lo liệu công việc cho chồng“, chúng tôi đã thấy hình của Gs.Nguyễn Ngọc Bích ra chính Phi trường để đón bà Ls.Dương Hà. Việc ra đón thân thiện này cho chúng tôi nghĩ đến lập trường của Gs.Nguyễn Ngọc Bích trong mùa QUỐC HẬN 30/4 năm ngoái là, cũng như Việt Tân năm 2005, muốn đi đến xóa ngày QUỐC HẬN 30/4, một ngày kỵ húy cho việc Hòa Giải Hòa Hợp như chúng tôi đã cắt nghĩa ở phần mở đầu bài này.

* Ts. Nguyễn Đình Thắng cũng có những liên hệ khá đặc biệt với trường hợp Ts Cù Huy Hà Vũ được đưa qua Mỹ. Khi vợ chồng Ts Cù Huy Hà Vũ đặt chân lên Phi trường tại Mỹ, thì chính Ts.Nguyễn Đình Thắng ra đón. Ts Nguyễn Đình Thắng là người khá “khôn ngoan lanh lợi bên phải bên trái“ trong việc đấu tranh ở những phương diện sau đây:
Người ta không biết rõ rệt là việc làm của Tiến sĩ Thắng thuộc về đấu tranh Chính trị, đấu tranh Nhân đạo hay đấu tranh Bác ái. Ai cắt nghĩa thế nào cũng được. Có lẽ trong sự mơ hồ này mà có nhiều người không có thời giờ nhìn vào chiều sâu của cuộc đấu tranh của Tiến sĩ Thắng, nên ca ngợi việc làm của Tiến sĩ.

Ts Nguyễn Đình Thắng có lẽ chưa bao giờ dám tuyên bố công khai rằng mục đích đấu tranh của Tiến sĩ là “DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH“.

Chính Ts Nguyễn Đình Thắng ra phi trường đón vợ chồng Ts Cù Huy Hà Vũ, nhưng từ đó cho đến đầu tháng 5 này, không ai thấy Cù Huy Hà Vũ lên tiếng, đồng thời Ts Nguyễn Đình Thắng cũng “yên lặng chiến thuật“: Nhưng từ ngày 03.05.2014, người ta thấy Cù Huy Hà Vũ “mở màn“ nghĩa là mở đầu bằng bài cảm ơn trong đó nói đến lập trường đấu tranh cho Dân chủ của ông. Cũng đầu tháng 5 này, Ts Nguyễn Đình Thắng bắt đầu bài viết biện minh cho việc đấu tranh cứu người bị tù vì đấu tranh Dân chủ hay Nhân đạo gì đó.

Dầu sao Nhân quyền là khí giới lùng bùng như dây thung co dãn, không phải là khí giới có thể “DỨT BỎ HẲN MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ“ độc tài gian xảo như Cơ chế CSVN, mà ngược lại nó dễ trở thành một việc đấu tranh nhằm “kiện toàn“ chế độ CSVN với Điều 4 Hiến Pháp vẫn còn đó, nghĩa là Cơ chế CSVN hiện hành vẫn được giữ lại và kéo dài thêm nữa với chút ít gọt dũa bề ngoài cho có vẻ đẹp chấp nhận bởi chính những Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ và TT.Obama vốn đang choàn chiếc áo Nobel HÒA BÌNH “Hòa Giải“ !

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
No comments:

Post a Comment