Saturday, May 17, 2014

CỘNG ĐỒNG NVTD ÚC CHÂU / NSW BIỂU TÌNH CHỐNG VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC, CHỐNG TÀU CỘNG XÂM LƯỢC

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / NSW
BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC VÀ
TRUNG CỘNG
XÂM CHIẾM LÃNH HẢI
Ngày 17-5-2014
Trước sứ quán việt cộng tại EDGECLIFF CENTER
Level 2, 203-233 New South Head Road, Edgecliff
SYDNEY


 


No comments:

Post a Comment