Friday, April 2, 2010

KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN - Ngô Minh Hằng


  KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN
  (Viết để khóc cho mình và cho những thuyền nhân kém may mắn trên đường vượt biển tìm Tự Do sau 1975)

  Tháng Tư ra biển khóc người
  Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin về
  Biển chiều vàng ánh tà huy
  Dài tay sóng níu bước đi vô hồn
  Đứng trên bờ đá cô đơn
  Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa
  Ai hay đáy biển là nhà
  Máu pha lệ hận chan hòa đại dương
  Thịt da nát dưới bạo cuồng
  Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh!
  Mắt buồn nhìn sóng biển xanh
  Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương
  Mà lòng đòi đoạn đau thương
  Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi !

  Tháng Tư ra biển khóc người
  Hiển linh,chứng giám đôi lời thơ đau
  Tôi viễn xứ, người biển sâu
  Chung hồn lưu lạc, chung sầu quê hương
  Người trên sóng nước trùng dương
  Tôi khung cửa hẹp, gió sương bốn mùa
  Bóc tờ lịch Lại Tháng Tư!
  Đau tình sông núi làm thơ khóc người
  Người vùi xương trắng biển khơi
  Còn tôi sống kiếp dân Hời vì ai ?

  Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment