Friday, April 2, 2010

Happy Easter - teolangthang"Anh em hãy yêu thương nhau,
như Thầy đã yêu thương anh em”

(Ga 15,12)

Chúa Thương Con
Linh mục Thành Tâm
Trình bày: Ngọc Lan


No comments:

Post a Comment