Friday, April 2, 2010

GIỜ LÊN ĐƯỜNG ĐÃ ĐIỂMThơ: Ngô Minh Hằng
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
GIỜ LÊN ĐƯỜNG ĐÃ ĐIỂM

Bạn có thấy từ bốn phương, tuổi trẻ
Máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy về tim
Những đại cáo, đuốc thiêng đầy khí thế
Đã vang rền, sáng chói giữa trời đêm ?

Bạn có thấy những Lê Lai, Quốc Toản
Những Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trưng Vương
Tim xa xót, lòng đau cơn quốc biến
Hiến dâng đời cho đại nghĩa, quê hương ?

Các bạn hỡi, giờ lên đường đã điểm
Hãy cùng đi, ta dựng lại sơn hà
Đây hùng sử, đang chờ ta viết tiếp
Đứng lên nào, ta cứu nước dân ta !

Bạn có thấy rừng cờ vàng gió lộng
Và tiếng ca bất khuất thuở Diên Hồng ?
Thì bạn hỡi, đứng lên mà tiến tới
Dù con đường cứu quốc có gai chông!

Đây là lúc chúng ta cần hành động
Đem nhân quyền về lại nước, dân ta
Dân Việt Nam bao năm rồi đã sống
Giữa gông cùm và máu lệ chan hòa....

Dân đợi đấy. Quê hương chờ đợi đấy
Các bạn ơi, mau dấn bước lên nào!
Kìa Đống Đa, mùa Xuân ta đã thấy
Tự muôn lòng, cánh én đã xôn xao...

Đây, Lam Sơn, đây hồn thiêng Yên Thế
Đây Hoa Lư. đây chiến thắng Bạch Đằng
Đang chờ đợi những bàn tay tuổi trẻ
Thương giống nòi mà cống hiến tài năng

Bạn có thấy rừng cờ vàng gió lộng
Và tiếng ca bất khuất thuở Diên Hồng ?
Thì bạn hỡi, đứng lên mà tiến tới
Dù con đường cứu quốc có gai chông!

Ngô Minh Hằng


GIỜ LÊN ĐƯỜNG ĐÃ ĐIỂM
(Thân gởi tuổi trẻ Việt Nam trên toàn cầu)

Các bạn hỡi, giờ lên đường đã điểm
Hãy cùng đi, ta dựng lại sơn hà
Đây hùng sử, đang chờ ta viết tiếp
Đứng lên nào, ta cứu nước dân ta !

Bạn có thấy từ bốn phương, tuổi trẻ
Máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy về tim
Những đại cáo, đuốc thiêng đầy khí thế
Đã vang rền, sáng chói giữa trời đêm ?

Bạn có thấy những Lê Lai, Quốc Toản
Những Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trưng Vương
Tim xa xót, lòng đau cơn quốc nạn
Hiến dâng đời cho đại nghĩa, quê hương ?

Bạn có thấy rừng cờ vàng phất phới
Và tiếng ca bất khuất thuở Diên Hồng ?
Thì hỡi bạn, đứng lên mà tiến tới
Dù con đường cứu quốc có gai chông!

Đây là lúc chúng ta cần hành động
Đem nhân quyền về lại nước, dân ta
Dân Việt Nam bao năm rồi đã sống
Giữa cùm gông và máu lệ chan hòa....

Dân đợi đấy. Quê hương chờ đợi đấy
Các bạn ơi, mau dấn bước lên nào!
Kìa Đống Đa, mùa Xuân ta đã thấy
Tự muôn lòng, cánh én đã xôn xao...

Đây, Lam Sơn, đây hồn thiêng Yên Thế
Đây Hoa Lư. đây chiến thắng Bạch Đằng
Đang chờ đợi những bàn tay tuổi trẻ
Thương giống nòi mà cống hiến tài năng

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment