Friday, April 2, 2010

Hãy Kể Tôi Nghe

  Hãy Kể Tôi Nghe
  Thơ:Vntvnd
  Nhạc: Nguyễn Văn Thành  Hãy kể tôi nghe chuyện thuở xưa
  Chuyện người lấy máu giữ gìn cờ
  Nền vàng, sọc đỏ nhiều năm trước
  Vĩnh cửu vinh danh nhạc lẫn thơ

  Hãy kể tôi nghe những chiến công
  Địa danh hiển hách của non sông
  Từng ghi, chứng kiến bao thành tích
  Chống bước xâm lăng lũ rợ Hồng

  Hãy kể họ tên của mỗi người
  Xả thân bảo vệ nước Nam tôi
  Mà khi nhắc đến còn run sợ
  Bạo chúa vô tâm khuấy góc trời

  Hãy kể tôi nghe, kể hết ra
  Bờ ao, mé núi, chái hiên nhà
  Nơi nao lưu vết thiên hùng sử
  Triệu đấng anh tài vị quốc gia

  Để được tri ân, tưởng tiếc về
  Và khơi dậy đỏ lửa hồn quê
  Đang âm ỉ cháy trong tim huyết
  Vạn kẻ Kinh Kha nặng ước thề

  Cùng nhắc cho con cháu hậu sinh
  Năm châu hiện sống giữa yên bình
  Đừng quên xương máu tiền nhân đã
  Bất khuất bao đời dốc chiến chinh.

  Vntvnd
  (25/02/2008)
No comments:

Post a Comment