Thursday, April 8, 2010

Bài trả lời tổng quát bài phỏng vấn GM Nguyễn Văn Nhâm
Nguyễn Văn Nhâm

Hồng Y Phạm Minh Mẫn sẽ có mặt tại LA để chỉ “củng cố tình Hiệp Thông giữa hai Giáo Phận LA và SG“: Như vậy nỗi đau bị bách hại khắp nơi tại VN trong những năm tháng vừa qua HY PMM không hề quan tâm, coi như không có, trong khi Tại Toà Thánh, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trongTháng 4 hợp ý với tín hữu Kito giáo toàn thế giới, cầu xin cho các tín hữu Kitô bị bách hại vì tín mừng được Chúa Thánh Thần nâng đỡ kiên trì làm chứng cho tinh thần yêuThiên Chúa đối với toàn nhân loại.

Tại VN , trong những năm tháng gần đây nhất, sự bách hại đã xảy ra liên tục với tính cách thách thức Toà thánh:

- Năm 2007, Thủ tướng CSVN sang thăm Đức Giáo Hoàng thảo luận bang giao, khi về đã ra lệnh đập phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi tại địa phân Phát Diệm.

- Chủ Tịch việt gian CSVN tới Vatican cũng thăm ĐGH cũng về thiết lập ngoại giao với Toà Thánh, khi về đảng CS đã ra lệnh 600 Công An đặt chất nổ phá sập thánh giá trên Núi Thờ Đồng Chiêm địa phân Hà Nội năm 2009.

Những sự việc đã sảy ra liên tục, có tính tổ chức, có tính hệ thống, đều được chỉ đạo chung từ Đảng CSVN, nhiều vụ việc đã từng xảy ra đổ máu, bắt bớ giam cầm do nhà nước CS. Hà Nội gây ra trong việc cướp đất tại Thái Hà, Loan Lý v,vv.

Chính những sự Bách hại có tính hệ thống nhắm vào Giáo Dân mà những người trách nhiệm trong Hàng Giáo Phẩm trong HĐGMVN đã không một lời lên tiếng với Thế Giới, không một lời cầu nguyện Hiệp Thông.

Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Quý vị trong Hàng Giáo Phẩm HĐGMVN phải chịu trách nhiện trước Toà Thánh và toàn thể Giáo Dân VN: Quý vị là chủ chăn đã thiếu trách nhiệm chăn dắt, bảo vệ với đoàn chiên, như vậy Quý vị còn đủ tư cách và khả năng trong nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc Đàn Chiên đang bị bách hại không ?

Quý Vị không thể hiện diện bất cứ nơi nào có Giáo Dân Tỵ Nan CS để giảng thuyết mà không đi đôi với việc làm của Quý Ngài, như vậy có thể thuyết phục ai được không ?

Trân trọng kính thỉnh cầu Đức Hồng Y Mahoney hãy nhìn rõ đến giáo Hội Việt Nam đang bị bách hai và nhìn bộ mặt thật của những vị giả nhân gỉa nghĩa giống như Giuda bán Chuá.

Đảng Cộng Sản VN đang thanh lọc hàng giáo Phẩm VN trong việc đưa Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đi chữa bênh không cho về và âm mưu đưa GM Nguyễn văn Khảm thân tín vào thay thế Ngài, chỉ vì Ngài giám rao giảng Phúc Âm, Sống với Phúc Âm, bảo vệ Đàn Chiên của Chuá đang bị bách hại trong biến cố Toà Khâm Sứ,Thái Hà, Đồng Chiêm v.v...

Kính xin Đức Thánh Cha sáng suốt bảo vệ chúng con, CS đang xử dụng Hàng Giáo Phẩm tại VN như một phương tiện chính trị xâm nhập các Cộng Đồng Công Giáo Tỵ Nạn Cộng Sản VN tại HK và khắp nơi như đã một lần lộ diện tại Úc Châu.

Cầu xin toàn thể Giáo Dân Công Giáo VN khắp trên thế giới Ty nạn CS, hảy hiệp thông cầu nguyện chia sẻ vơí giáo hội và giáo dân tại quê nhà hãy Trông Cậy và Thờ Phượng Đấng Tối cao và Toàn Năng để có cuộc sống yên bình ngày nay. Không thể để các phương tiện đen tối cuả CS sử dụng làm lũng đoạn đời sống bình yên cuả chúng ta, đồng nhất cầu nguyện theo ý chi của Đức Thánh Cha.

Tháng Tư Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trong hợp ý với tín hữu Kitô giáo toàn thế giới, cầu xin cho các tín hữu Kitô bị bách hại vì tín mừng được Chúa Thánh Thần nâng đỡ kiên trì làm chứng cho tinh thần yêuThiên Chúa đối với toàn nhân loại.

Nguyễn An Bình
Ngày 07 tháng 04 năm 2010


No comments:

Post a Comment