Thursday, July 30, 2009

Cọc mốc của Trung Quốc cắm trên lãnh hải Việt Nam (sát Côn Đảo)

Source: http://phanchautrinhdanang.com/DATNUOCTA/CocmocTQsatConDao.htm

Một thân hữu từ Côn Đảo đem về cho tôi một hiện vật rất liên quan và có ý nghĩa. Đó là một trong số rất nhiều cột mốc của Trung Quốc sản xuất hàng loạt, cắm quanh Côn Đảo, nhằm khẳng định Côn Đảo là thuộc về Trung Quốc, thế đấy !
    Tôi gửi đến các độc giả ảnh chụp chi tiết cột mốc này. (HSP)
Cọc mốc cao 50 cm đúc bằng nhựa cứng chuyên dụng
4 chữ THỔ ĐỊA GIỚI TIÊU (Cột mốc địa giới) khắc ở mặt trước và mặt sau của cọc
Mặt trên của cọc mốc cũng khắc chìm 4 chữ THỔ ĐỊA GIỚI TIÊU

No comments:

Post a Comment