Saturday, February 6, 2010

Tội ác Việt Cộng và thảm sát Tết Mậu Thân 1968
http://www.youtube.com/watch?v=V8kFRJN2zsI
No comments:

Post a Comment