Saturday, February 6, 2010

Cái "Chữ" nó "Làm" ... - Nguyễn Hoài Trang

    Cái "Chữ" nó "Làm" ..

    Nước mất nhà tan không biết NHỤC
    Huyênh hoang miệng lưỡi lục lùng danh
    Cái "TÔI" tơi tả tồi "TA" tụng
    Cái "TỚ" tội tình mục rữa TRANH !
Đọc những bài viết về sự tranh giành danh tiếng, tài năng, tên tuổi ... của các ông các bà "văn nhân", "thi sĩ" trên các văn thi đàn mà phát tởm.

Thế mới biết tại sao những bậc Hiền Sĩ ngày xưa phải sống thanh bần nơi thâm sơn cùng cốc, hay chốn hoang dã, ruộng vườn với mây ngàn, gió núi, trăng thanh ... để bảo toàn khí tiết vì không muốn mềm lưng nhễu gối, lưỡi mối miệng lươn, đầu lòn cổ rụt !.

Còn chán ngán hơn cái lũ văn, thi nô rặt mùi "sĩ đặc" đã và đang "hò lơ" kéo nhau "về nguồn" làm tôi tớ cho lũ thú vật Việt gian bán nước diệt nòi đảng cộng sản Việt Nam.

Ngồi ngẫm nghĩ thì ra cũng tại cái chữ "danh" nó làm MANH cái chữ "sĩ", cái chữ "lợi" nó làm ĐĨ cái chữ "liêm", cái chữ "tiền" nó làm LIỀN, làm KHÔN cái chữ "tiếng" ...

Và còn nữa, cái chữ "quyền" nữa ... Cái chữ "quyền" này nó làm ĐẢO, làm ĐIÊN, làm ĐIỀN, làm ĐỘN, làm ĐỒN cho cái chữ "lực" đó vậy...

Khổ là cái chữ "quyền" lại bắt đầu với cái chữ "q" phát âm là "cu" cũng như cái chữ "lực" lại bắt đầu bằng cái chữ "l" phát âm là "lờ", thành ra là "cu lờ" làm NHỤC NHƠ cả Nước. Đã thế mà cái lũ thú vật bán nước hại nòi csVN cứ khăng khăng BÁM CỨNG cái "cu lờ" nên Nước Việt tan hoang, là bãi rác cho thế giới vào phóng uế, đại khối dân Việt nghèo nàn mới "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" ... xuống hàng chó ngựa, trở thành những con vật để lũ "cu lờ" csVN "xuất khẩu" (*) ra ngoại quốc làm đĩ điếm, lao nô cho ngoại nhân. Thật NHỤC NHÃ và đau lòng quá phải không ?

Không biết lũ văn, thi, nghệ sĩ nô có biết NHỤC là gì không ?

Vẫn còn nữa đó, khi nào cbQR nghĩ ra cái "chữ" nào nó "làm" cái gì nữa, cbQR sẽ viết thêm hầu Quý Anh Chị cho vui. Vui mà cười ra nước mắt, đau thắt cả tâm cang.

(*) đây là 1 từ ngữ chứng tỏ cái bản chất THÚ VẬT của tập đoàn Việt gian csVN là bản chất phường vô lọai, không còn tính người.

(Soi Dòng Sông Chữ Thấy Mù Tâm ..)

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".

Xin được lắng nghe ý kiến của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Toàn Cầu Paltalk: 1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc.

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị.

conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
05022010

Source: http://nguyenhoaitrang.blogspot.com/2010/02/cai-chu-no-lam.html


No comments:

Post a Comment