Friday, February 26, 2010

Hình ảnh dã man, tàn bạo chống chính quyền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
No comments:

Post a Comment