Friday, February 26, 2010

Thông Báo CĐNVTD-VIC Úc châu: Tòa Sơ Thẩm

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TIỂU BANG VICTORIA
PO Box 2115 Footscray VIC 3011
ĐT: 03 9687 9198
Email: nguyenvanbon@cdnvtd.com


THÔNG BÁO & THƯ MỜI HỌP KHẨN CỦA CĐNVTD-VIC
V/v: Trang Trải Án Phí Cho Trạng Sư và Luật Sư Ra Tòa Trung Thẩm
  Kính thưa:

  - Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  - Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể,
  - Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí,
  - Toàn thể đồng hương CÐNVTD-Victoria.
Vào ngày 10-3-2010 sắp tới đây tòa Trung Thẩm sẽ xét xử: vụ một cá nhân trong cộng đồng đệ đơn kiện ông Chủ Tịch CÐNVTD-VIC Nguyễn Thế Phong (nhiệm kỳ 2007-2009) tại tòa Trung Thẩm Victoria (County Court) với lời cáo buộc rằng trong phiên họp ngày 15-03-2009 ông Chủ tịch CÐNVTD-VIC đã tuyên bố cá nhân này là cộng sản và đánh phá cộng đồng.

Ngày 25-2-2010, ban chấp hành CĐNVTD-VIC đã được luật sư Cộng Đồng cho biết số tiền cho đợt đầu của vụ kiện này là $40,000 Úc Kim và số tiền này cần được đóng vào “Trust Account” của luật sư trước ngày 10-3-2010.

Với số tiền to lớn này ban chấp hành CĐNVTD-VIC không có khả năng để trang trải, nhưng nếu chúng ta không có số tiền này thì Trạng Sư của chúng ta sẽ không ra tòa và chúng ta sẽ bị mất đi cơ hội chứng minh trước những lời cáo buộc của nguyên đơn trong phiên tòa này. Vì lý do trên chúng tôi kêu gọi một phiên họp khẩn và kính mời toàn thể quý vị xin dành chút thời giờ quý báu đến tham dự phiên họp quan trọng này.
  Ngày: Thứ Bảy, 6-3-2010.
  Giờ: 4:00 chiều.
  Địa Điểm: Văn Phòng Cộng Đồng số 214 Nicholson st, Footscray 3011
Trân trọng kính mời.
TM. BCH-CÐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch
25 – 02- 2010

No comments:

Post a Comment