Saturday, February 13, 2010

MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?

MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?
thơ: Ý-Nga

Tím đen, xác rỉ nước vàng
Người tan nát mặt, họ hàng biết ai?
Chặt ngang cổ, bổ ngang tai
Đâm bàn tay thủng, kẽm gai xâm vào*

Cọc tre xuyên đến đỉnh đầu
Cụm năm người chết, cụm xâu cả mười
Sình trương bao xác đứng ngồi
Máu me rùng rợn, rã rời, trơ xương

Mưa rơi ray rứt đoạn trường
Con thơ khóc Mẹ, vợ thương khóc chồng
Mảnh nào nhận dạng bà, ông?
Mảnh nào rửa thối động lòng quật khai!

Cát Xuân, Điên Đại, Đá Mài,
Bãi Dâu, Hương Thủy, Phú Bài, Bao Vinh*
Trường Tiền, An Cựu bao tình
Đông Ba, Đại Nội: tử, sinh não nùngĐạn xuyên ót, sọ vỡ tung
Máu me kinh hãi buồn giòng sông Hương!
Huế nào khăn trắng tang thương
An Hòa, Thành Nội tai ương đã từng

Mưa thê thiết, xác trợn trừng
Đường nào cũng máu! Lệ từng con tim!
Đạn bay tứ hướng truyền … âm!
Cha con, chồng vợ gọi … thầm tên nhau

Truồi, Gia Hội, Phú Văn Lâu
Thủ tiêu, ám sát, chặt đầu, cuốc phang

Chết! Không ai thắp nén nhang!*
Chết oan vô tội hàng hàng thây dân!
Chết! Không hòm gỗ che thân!
Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi!Áo Vàng, chùa Huế, bao nơi …
Nơi nào không có máu sôi trong hồn?
Huế đau! Em nhớ Saigon!
Nhà em cũng cháy, chỉ còn tàn tro

Anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi còn sống chẳng mù lương tri
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!


Ý Nga, 9.2.2008
-Mồng Ba Mậu Tý

1. Khe Đá Mài, quận Hương Thể
2. Bãi Cát Xuân Ô Điên Đại, quận Phú Vang
3. Sau chùa Áo Vàng, quận 2 đường Chi Lăng
4. Bãi Dâu, quận 2 phía Bao Vinh
MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?
thơ: Ý-Nga
nhạc: Nguyễn Văn Thành

Xác tím đen, xác rỉ nước vàng
Xác tan nát mặt, họ hàng biết ai?
Xác chặt ngang cổ, xác bổ ngang tai
Xác chết từng chùm xâu bằng kẻm gaiXác chết đứng ngồi cọc tre xuyên suốt đầu
Xác chết trương sình, rùng rợn, trơ xương
Xác đạn xuyên ót, xác sọ vỡ tung
Xác chết chặt đầu, xác cuốc phang, xác trợn trừng,

Chết! Không ai thắp nén nhang
Chết oan thây dân tôi hàng hàng
Chết! Không hòm gỗ che thân
Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi

Hỡi anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi còn sống, lương tri chẳng mù
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!

Mưa rơi ray rứt, Điên Đại, Đá Mài,
Mưa rơi thê thiết, Phú Bài, Bao Vinh
Máu me kinh hãi, Hương Thủy, Bãi Dâu
Buồn giòng sông Hương, Truồi, Gia Hội, Phú Văn LâuVợ khóc chồng, Trường Tiền, An Cựu
Con khóc Mẹ, Đại Nội, Đông Ba,
Đường nào cũng máu, Áo Vàng, chùa Huế,
Lệ từng con tim, Thành Nội, An Hòa

Mảnh nào nhận dạng ông bà?
Mảnh nào rửa thối động lòng quật khai?
Huế nào khăn trắng tang ai?
Nơi nào không có máu sôi trong hồn?

Hỡi anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi còn sống, lương tri chẳng mù
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!


No comments:

Post a Comment