Wednesday, June 11, 2014

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo@ozemail.com.au

QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ 22
CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

Đại Hội lần thứ 22 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (CĐNVTD/UC) họp tại Canberra vào ngày 6, 7 và 8 tháng 6 năm 2014, sau khi thảo luận và nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề và nhu cầu liên quan đến CĐNVTD tại Úc Châu và tình trạng vi phạm nhân quyền và dân chủ của người dân Việt Nam tại quốc nội, đã đồng thuận những quyết định sau đây:
 1. Khẳng định lập trường của CĐNVTD/UC là không chấp nhận cộng tác, đối thoại, hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) dưới bất cứ hình thức nào.

 2. Về Nghị Quyết 36 của nhà cầm quyền CSVN:

  2.1 Cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như việc tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ có nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong CĐ người Úc gốc Việt.

  2.2 Tùy hoàn cảnh, điều kiện và tình huống tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ, áp dụng phương cách khác nhau để chống lại Nghị Quyết 36.

 3. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và tiếp tục tranh đấu cho một tiến trình dân chủ hóa Việt Nam:

  Thành lập những Ủy Ban Đặc Nhiệm để nghiên cứu, vận động chánh giới tổ chức và điều hợp các chương trình cũng như thường xuyên cập nhật và trợ giúp Ban Chấp Hành CĐNVTD/UC trong việc hỗ trợ đồng bào trong nước chống ngoại xâm và góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải và tiến trình dân chủ hóa của Việt Nam.

 4. Về sự tham gia của giới trẻ vào các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam và chính mạch:

  Tiếp tục lưu tâm và trợ giúp các hội sinh viên học sinh và những hội đoàn trẻ khác của CĐNVTDUC, trong các sinh hoạt của họ. Khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho giới trẻ tham gia vào các sinh hoạt của Cộng Đồng.

 5. Tổ chức sinh hoạt đấu tranh nhân ngày Quốc Hận lần thứ 40 và kỷ niệm 40 năm hội nhập thành công vào xã hội Úc.
Kêu gọi tất cả các Ban Chấp Hành của các tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu, tùy theo khả năng và hoàn cảnh, tổ chức sinh hoạt đấu tranh nhân ngày Quốc Hận lần thứ 40 và kỷ niệm 40 năm hội nhập thành công vào xã hội Úc.

Làm tại Canberra ngày 8 tháng 6 năm 2014,

LS Võ Trí Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD/LBUC
Tiến Sĩ Hà Cao Thắng, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW
Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch CĐNVTD/VIC
Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch CĐNVTD/QLD
Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch CĐNVTD/SA
Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD/WA
Ông Lê Công, Chủ Tịch CĐNVTD/ACT
Ông Lê Tấn Thiện, Chủ Tịch CĐNVTD/NT
Bà Trần Hương Thủy, Chủ Tịch CĐNVTD/Wollongong


No comments:

Post a Comment