Saturday, January 28, 2017

Chúc Tết - Trần Tế Xương

Chúc Tết
Trần Tế Xương

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,
Chúc nhau: Trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen nầy ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu,
Trăm, nghìn, vạn, mớ để vào đâu.
Phen nầy ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang,
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen nầy ông quyết đi buôn lộng,
Vừa bán, vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con,
Sinh năm, đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.
 

Chúc tết Việt gian Cộng Sản
  • Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
  • Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản), VGCS chết hết và chết một cách thảm thương.
  • Những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, cũng chết hết và chết một cách thảm hại.
  • Những đứa quên tư cách tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam, những kẻ luồn trôn Việt Cộng, những tên việt kiều về ăn chơi nuôi sống Việt Cộng, đi máy bay sẽ nổ, đi tàu thì tàu chìm, đi bất cứ bằng phương tiện nào, sẽ chết và chết một cách thảm hại, chết tan xương nát thịt.

No comments:

Post a Comment