Wednesday, January 25, 2017

Bà sáu Dậu chửi mất gà

  Đầu năm gà nghe bà sáu Dậu chửi mất gà

Nguyên Thạch

Nỗi hận căm của người dân Việt khi biết rằng ĐCSVN là một lũ phản bội Tổ Quốc, một lũ đang tâm BÁN NƯỚC, đầu năm đảng hãy nghe tiếng nguyền rủa của dân tôi.
  Hôm nay đầu năm Đinh Dậu, bà chửi cho bọn bây biết mặt
  Bọn lòn trôn, bọn liếm c... giặc Tàu
  Mặt của bọn bây là những cái bản mặt sò ngao
  Một lũ bá láp chuyên làm chuyện tào lao cướp giựt...

  Chúng bây chỉ là một đám giòi bọ chỉ biết chui vào hầm cứt
  Bất nhẫn vô lương không biết để đức cho đời sau
  Tại sao chúng bây cướp cả nước non mà bán đứt cho Tàu?
  Rồi đây hơn 90 triệu dân chúng tao làm sao mà sống?

  Thằng nào, con nào ăn cắp gà của bà?
  Hãy mở tai ra và mời cả ông, cả bà, cả mẹ, cả cha chúng bây ra mà nghe bà chửi
  Bà trùm chiếu, trùm mền cả dòng họ nhà chúng xong bà đánh rắm cho bọn mày ngửi
  Đêm qua bà ăn phải mắm tôm ôi nên tanh tưởi vô cùng

  Bà chửi cho chúng bây nghe để hai lỗ tai phải lùng bùng
  Nghe xong thì cả dòng họ nhà bây phải thành khùng thành dại
  Bà đánh rắm cho chúng mày ngửi xong bà bạch quần ra bà đái
  Bà đái bên phải, bà đái bên trái, bà đái thật thoải mái

  Để dòng họ nhà mày từ ông tổ, ông sơ, ông sờ, bà xẫm, già trẻ trai gái tắm nước đái của bà
  Để suốt đời sau của chúng bây, lớp thì không thể đầu thai làm người mà phải thành quỷ, thành ma
  Lớp thì bị mắc chứng tâm thần tà tà dập dập.
  Tài sản nhà bà chỉ trông nhờ vào đàn gà để sống mà tại sao chúng bây ăn cắp?

  Gà của bà là gà đẻ trứng, là gà ấp
  Chúng bây ăn cắp gà của bà về nó sẽ đẻ ra trứng giòi bọ sâu đỉa đầy ngập nhà bây
  Giòi bọ sâu đỉa sẽ chui vô đít, chui vô Hán của gia tộc chúng bây rồi sinh nở ra hàng hàng lớp lớp bầy bầy
  Để cho cả giòng họ chúng bây sẽ trở nên ngây ngây dại dại.
  Hôm nay đầu năm Mồng Một Tết, bà thắp nhang bà vái
  Bà vái chính giữa, bà vái bên phải, bà vái bên trái, bà vái chín tầng cao tục cho đến địa ngục âm ty
  Bà vái cho ma quỷ chặn chúng bây trên từng bước chúng bây đi
  Xong bà đốt vàng mả có hình những con yêu tinh về chắn nhà của chúng bây ngay trước cửa

  Những con quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa
  Chưa hết đâu, bà còn yểm bùa bằng những con chằn lửa nhe nanh
  Chôn dưới đất nhà chúng bây để nó sẽ hành cả tộc.
  Hôm nay bà chửi cả băng đảng chúng bây, bà quyết nguyền thật độc

  Bởi bọn chúng bây là quân mất gốc đê hèn
  Bất tướng, bất tài nên chỉ chực hờ ăn cướp của dân đen
  Cướp cả đất nước mà dâng cho bọn sâu lá kèn phương Bắc

  Hôm nay đầu năm Đinh Dậu, bà chửi cho bọn bây biết mặt
  Bọn lòn trôn, bọn liếm c... giặc Tàu
  Mặt của bọn bây là những cái bản mặt sò ngao
  Một lũ bá láp chuyên làm chuyện tào lao cướp giựt...

  Bọn cướp chúng bây mới đúng là quân phản động
  Hôm nay ngày Mồng Một Tết, bà chửi cho bọn bây phải ngọng
  Lời bà rủa vào ngày đầu năm, sẽ nhằm giờ linh khiến bọn bây phải chui cống mà nghe
  Tuy chửi chưa xong nhưng hôm nay là ngày Tết nên bà phải đi cúng bánh, cúng chè

  Tiên sư cha công tằng tiên tổ một lũ đội quần què khốn nạn.
  (*)
Nguyên Thạch

(*) Bà chửi đây là chửi bọn Thái thú VC cùng bọn cuồng ngông tặc Hán.

No comments:

Post a Comment