Monday, January 30, 2017

Đầu Năm. Địt mẹ ! tao chửi chúng mày một tiếng đảng súc sinh cộng sản Việt Nam - teolangthang.blogspot.com

Địt mẹ, đảng súc sinh cộng sản Việt Nam

Việt gian Cộng Sản
  • Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
  • Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản), VGCS chết hết và chết một cách thảm thương.
  • Những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, cũng chết hết và chết một cách thảm hại.
  • Những đứa quên tư cách tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam, những kẻ luồn trôn Việt Cộng, những tên việt kiều về ăn chơi nuôi sống Việt Cộng, đi máy bay sẽ nổ, đi tàu thì tàu chìm, đi bất cứ bằng phương tiện nào, sẽ chết và chết một cách thảm hại, chết tan xương nát thịt.
Tao Chửi Mày Một Tiếng
Trạch Gầm

Đụ má, cho tao chửi mày một tiếng,
Đất của Ông Cha sao mày cắt cho Tàu?
Ngậm phải củ gì mà mày cứng miệng,
Đảng của mày, chết mẹ … đảng tào lao.

Chế độ mày vài triệu tay cầm súng,
Cầm súng làm gì … chẳng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.

Mày vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ,
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
“Môi liền răng” à thì ra vậy đó
Nó cạp mày, mày thin thít lặng thinh.

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước,
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mày cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ gì … mày hèn đến thế sao!

Chuyện mày làm Toàn Dân đau như thiến,
Mày chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà này … chết tiệt còn sướng hơn.

Đàn gảy tai trâu … xem chừng vô ích,
Giờ mày nghe tao chửi còn hơn không ….
No comments:

Post a Comment