Friday, January 27, 2017

Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu 2017


Chúc tết Việt gian Cộng Sản
  • Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
  •  Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản), VGCS chết hết và chết một cách thảm thương.
  •  Những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, cũng chết hết và chết một cách thảm hại.
  • Những đứa quên tư cách tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam, những kẻ luồn trôn Việt Cộng, những tên việt kiều về ăn chơi nuôi sống Việt Cộng, đi máy bay sẽ nổ, đi tàu thì tàu chìm, đi bất cứ bằng phương tiện nào, sẽ chết và chết một cách thảm hại, chết tan xương nát thịt.

No comments:

Post a Comment