Monday, March 16, 2015

HÌNH ẢNH SYDNEY BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI VIỆT CỘNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐẾN ÚC CHÂU NGÀY 17-3-2015

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU/NSW
BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI VIỆT CỘNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐẾN ÚC CHÂU
17-3-2015


Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng đi cửa hậu
 No comments:

Post a Comment