Saturday, April 14, 2012

CĐNVTD-NSW_Úc châu: Thông báo Biểu tình tại CanberraBiểu tình tại Canberra

Ngày thứ Bảy 28/04/2012 trước toà đại sứ Việt Cộng
  Chương trình ngày 28/04/2012:

  6 giờ 30 sáng: Lễ Thượng Kỳ tại công viên Cara-Vale park, Railway Parade, Cabramatta
  11 giờ 30 sáng: Biểu tình trước toà đại sứ Việt Cộng, Canberra
  2 giờ chiều: Lễ Đặt Vòng Hoa & Tưởng Niệm tại Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam, Canberra

  Xe buýt đưa đón đồng hương tại:

  Marrickville: 6 giờ sáng trước RSL Club, Marrickville
  Bankstown: 6 giờ 30 sáng trước Phở An, Greenfield Pde, Bankstown
  Cabramatta: 7 giờ sáng trước Thư Viện Cabramatta, Cabramatta


No comments:

Post a Comment