Tuesday, June 7, 2011

Biểu tình Tuần hành Vinh danh cờ Vàng và đòi giải thể CSVN

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI QUAN TRỌNG

V/V: THAM GIA CUỘC BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH VINH DANH CỜ VÀNG
VÀ ĐÒI GIẢI THỂ CỘNG SẢN VIỆT NAM


  Kính thưa:

  - Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  - Quý vị đại diện và thành viên các hội đoàn đoàn thể,
  - Các tổ chức chánh trị,
  - Quý cơ quan truyền thông Việt ngữ,
  - Cùng toàn thể đồng bào tỵ nạn Úc châu và Victoria
Kể từ khi những cuộc cách mạng Hoa Lài tại Egypt, Tunisia, Yeman, Trung Đông và Bắc Phi, nhà cầm quyền CSVN trở nên tàn bạo và sắt máu hơn đối với đồng bào ruột thịt của chúng ta tại Việt Nam.

Hiện nay nhà cầm quyền CSVN:
  Đang thẳng tay đàn áp các tôn giáo, chúng đã bắt giam những vị tu hành thuộc Công Giáo, Phật Giáo và Phật Giáo Hoà Hảo.

  Bắt và giam cầm các nhà đấu tranh cho Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam.

  Công an CSVN đang đàn áp nhân dân, đánh chết rất nhiều người vô tội.
Vì thế chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào trong nước hãy vì tương lai của Tổ Quốc và Dân Tộc thi hành quyền công dân của mình, hãy quyết định cho Việt Nam một tương lai tươi sáng hơn bằng cách đứng lên bằng mọi hình thức đòi giải thể chế độ CSVN.

Ban chấp hành Cộng Người Tự Do Victoria (CĐNVTD-VIC) phối hợp cùng Cộng Đồng Liên Bang, Hội Đoàn, Đoàn Thể thiết tha kêu gọi đồng bào tại Victoria hãy tham gia thật đông đảo vào cuộc xuống đường biểu tình tuần hành ngay tại trung tâm thành phố Melbourne.

CĐNVTD-VIC sẽ tổ chức cuộc biểu tình tuần hành với chủ đề: “Vinh Danh Cờ Vàng - Giải Thể Cộng Sản Việt Nam”

Mục đích của cuộc tuần hành:
  Để hỗ trợ đồng bào Quốc nội cùng với những vị tu hành và các nhà đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam trong việc giải thể chế độ CSVN.

  Trao thỉnh nguyện thư lên Quốc Hội Úc và Quốc Hội Tiểu Bang yêu cầu lên tiếng buộc nhà cầm quyền CSVN phải lập tức trả tự do cho các vị tu hành các nhà tranh đấu cho Dân Chủ tại Việt Nam.

  Yêu cầu Quốc Hội Úc và Quốc Hội Tiểu Bang hãy ủng hộ thể chế đa đảng, bầu cử tự do, công bằng, dân chủ do chính người dân Việt Nam bầu lên.
Điạ điểm tập trung và phát xuất:
  Tại: Federation Square, Melbourne (gần Flinder St Station)
  Vào ngày: Chủ Nhật 12-6-2011
  Vào lúc: 10 giờ sáng
Kính thưa quý vị và đồng bào,

Đã đến lúc đồng bào trong nước và chúng ta tại Hải Ngoại phải quyết định cho một tương lai Dân Chủ, Tự Do và Độc Lập cho Việt Nam, đã đến lúc chúng ta trong cũng như ngoài nước đứng lên giải thể chế độ CSVN.

Vì tương lai của Dân Tộc và Tổ Quốc, sát cánh với đồng bào ruột thịt Quốc nội, chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào và các Hội Đoàn, Đoàn Thể hãy tham dự thật đông trong ngày biểu tình tuần hành sắp đến.

CHÚNG TA QUYẾT TÂM PHẢI BIỂU TÌNH DỨT KHOÁT ĐÒI GIẢI THỂ CÔNG SẢN VIỆT NAM vào ngày CHỦ NHẬT 12-6-2011 tại FEDERATION SQUARE.

Mọi thắc mắc xin quý vị và đồng bào liên lạc với Ô. Nguyễn văn Bon (0411 616 453).

Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn văn Bon
Chủ tịch
Ngày 8-5-11

No comments:

Post a Comment