Tuesday, April 12, 2011

VÌ ẤU TRĨ
VÌ ẤU TRĨ

Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương.
Cả nước đã quay về một mối,
- Một mối hận thù một mối đau thương!
Hạnh, phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!

Lịch sử sang trang phũ phàng tai họa
Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã để chúng sa xuống hầm tai vạ.

Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả
Mấy ai người đem hết tâm can?
Trước quân thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ mơ hồ trong hưởng lạc!
Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
Đến bao giờ lấy lại được giang san!

Chế độ này trâu ngựa sống không an
Sài lang đã dựng xong nền thống trị.
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn

Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!


Khuyết Danh 1975
No comments:

Post a Comment