Saturday, April 30, 2011

Biểu tình tại tòa đại sứ việt cộng Canberra, Úc châu nhân Ngày Quốc Hận 30-4

  Biểu tình tại Canberra đòi tập đoàn việt gian CSVN lập tức giải thể vô điều kiện nhân Ngày Quốc Hận 30-4-2011
DIỄN VĂN BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 30-4-2011 TẠI CANBERRA –ACT

Nguyễn Thế Phong

Chủ thuyết của CS và những người theo đảng CS luôn luôn ra rả một chân lý mà họ cho rằng trường cửu, bất di bất dịch. Đó là “Nơi nào có áp bức, bất công thì nơi ấy sẽ có chống đối, tranh đấu, nỗi dậy và cách mạng”. Chính vì thế sau gần 70 năm cai trị miền Bắc và 36 năm cai trị cả nước bằng vũ lực, giết chóc và tù đày, tà quyền và đảng CSVN biết và hiểu rõ hơn ai hết lý do và hậu quả của cuộc cách mạng Hoa Lài đã và đang xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông hiện nay.

Áp bức, tàn ác và bất công là hai thực tại tiêu biểu của chế độ CSVN. Chúng cực kỳ ác với dân và hèn với giặc. Thượng thì chúng đội giặc Tàu hạ thì chúng đạp người dân vô tội. Xã hội do chúng kiểm soát và lập ra thì đầy dẫy những bất công “vô tiền khoáng hậu”, tệ bạc nhất từ cổ chí kim của dân tộc và lịch sử Việt Nam. Hơn 2/3 dân số sống ngang ngữa với hay dưới mức nghèo đói, bệnh tật, đói khổ triền miên, trong khi đảng viên CS và thành phần lãnh đạo trung ương Đảng thì sống trong nhung lụa, tiền rừng bạc biển, tiêu xài phung phí, xa hoa như những những ông hoàng bà chuá, bỏ mặc dân chúng cho các cơ quan từ thiện quốc tế và “khúc ruột ngàn dặm” của những “Việt kiều yêu nước”

Những gì đã và đang xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông đang khiến cho tà quyền độc tài và độc ác CSVN phải lo sợ vì chúng còn bất hợp pháp, độc tài, tàn ác, áp bức và bất công gấp trăm lần những chế độ đang bị lật đổ tại Trung Đông và Bắc Phi. Giống như những chế độ CS khác đã bị đào thải, bạo quyền CSVN biết rất rõ rằng sớm muộn gì rồi chế độ độc tài của họ cũng sẽ đi cùng một hướng và chịu chung một số phận vì:

• Con người không bao giờ chấp nhận độc tài độc đảng. Đả đảo Cộng Sản VN…
• Con người không bao giờ chấp nhận áp bức, đàn áp, áp chế. Đả đảo Cộng Sản VN…
• Con người không bao giờ chấp nhận phi dân chủ hay những gì không do họ tự do chọn lựa hay bầu lên. Đả đảo Cộng Sản VN…
• Con người không bao giờ chấp nhận tội ác. Đả đảo Cộng Sản VN…
• Con người không bao giờ chấp nhận bất công. Đả đảo Cộng Sản VN…
• Con người không bao giờ chấp nhận gian trá và bất chánh. Đả đảo Cộng Sản VN… và
• Con người không bao giờ chấp nhận những kẻ phản bội Tổ Quốc, Bán Nước Cầu Vinh. Đả đảo Cộng Sản VN…

Bạo quyền CSVN biết rằng bạo lực và vũ khí chỉ có thể tạm thời giết được một số người nhưng không thể giết chết hoặc trấn áp hết tất cả mọi người. Càng độc tài thì càng gây phẫn nộ và chán ghét. Một ngày nào đó khi con người bị áp bức không còn sợ nữa thì ngày đó là ngày tàn của chế độ. Đó là những gì đã và đang xảy ra từ cuộc cách mạng Hoa Lài. Vì khi “Tức nước ắt phải vỡ bờ” “Bong bóng bơm quá căng ắt phải nổ” và “Nơi nào có Độc Tài, Bất Công và Áp Bức, nơi đó sẽ có Nổi Dậy và Cách Mạng” và vì con người đã KHÔNG CÒN SỢ NỮA kể cả đến cái chết.

Chính vì thế mà hôm nay đây, sau 36 năm cai trị tàn ác, dã man, vô nhơn đạo, bất công và độc tài của Bạo Quyền CSVN. Quả Bóng đã đến hồi nổ tung, cái đập ác ôn kia đã đến hồi vỡ nát vì toàn dân Việt trong cũng như ngoài nước đã hết sức chịu đựng rồi. Đồng bào trong nước đã bước qua ngưỡng cửa của sự sợ hãi rồi. Người dân VN đã không còn chọn lựa nào khác hơn là phải đứng lên sống chết một phen với bè lũ bán nước hại dân này vì chế độ này đã ép con người đến chỗ tận cùng của bất công, tận cùng của nghèo đói, tận cùng của dã man, tận cùng của áp bức và tận cùng của sự chịu đựng.

Vì thế, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Úc Châu chúng tôi hôm nay thề quyết sẽ cùng với đồng bào quốc nội:

• Quyết tâm giải thể chế độ CSVN bằng mọi giá. Chúng phải ra đi… Ra đi, ra đi, ra đi.
• Đồng chung quan niệm rằng chủ quyền của đất nước sẽ lâm nguy, tự do và nhân quyền của người dân VN sẽ không bao giờ có được ngày nào tà quyền CS còn cai trị VN. Chúng phải ra đi….
• Đòi hỏi Tà quyền CSVN phải bước xuống ngay lập tức và vô điều kiện hầu toàn dân có thể cứu nguy Tổ Quốc từ tay giặc Tàu xâm lăng. Chúng phải ra đi
• Đòi hỏi Tà Quyền CSVN phải lập tức giải thể vô điều kiện vì chế độ do Hồ Chí Minh tạo ra là một chế độ ăn cướp chánh quyền, bất hợp pháp. Chúng phải ra đi….
• Đòi hỏi Tà Quyền CSVN phải lập tức giải thể vô điều kiện vì tà quyền này hoàn toàn phi dân chủ và độc tài đảng trị không do dân thực sự được tự do chọn lựa và bầu lên. Chúng phải ra đi….
• Đòi hỏi Tà Quyền CSVN phải lập tức giải thể vô điều kiện vì tà quyền này là một đảng cướp Mafia đỏ vừa làm trọng tài thổi còi vừa đá banh vừa quyết định giải thưởng cho chính mình. Nhà Nước của CSVN không phải là một nhà nước pháp quyền mà là một nhà nước đạo tặc. Chúng phải ra đi…..
• Đòi hỏi Tà Quyền CSVN phải lập tức giải thể vô điều kiện vì tà quyền này là một nguỵ quyền diệt chủng, tàn ác, giết người, thủ tiêu không gớm tay: “Cải Cách Ruộng Đất, Mậu Thân, Mùa Hè Đỏ Lửa, Đại Lộ Kinh Hoàng, Tập Trung Cải Tạo, Đánh Tư Sản Mại Bản, Vùng Kinh Tế Mới, Thanh Niên Xung Phong, Vượt Biên, tiêu diệt Người Dân Tộc Thiểu Số, T àn sát Hoà Hảo, Cao Đài v.v...” Tội ác của tà quyền này quá nhiều lá rừng không đủ viết. Chúng phải ra đi….

Hỡi những cán bộ và đảng viên CS còn lương tâm và lòng yêu nước hãy đoái công chuộc tội bằng cách đứng lên và đứng về phía đồng bào và chánh nghĩa khi toàn dân nổi dậy lật đổ bạo quyền.

Hỡi những sĩ quan, tướng lãnh và bộ đội còn lương tâm và lòng yêu nước trong quân đội, hãy đoái công chuộc tội bằng cách đứng lên lật đổ bạo quyền phản quốc và hại dân hiện nay và tuyệt đối đứng về phía đồng bào khi toàn dân nổi dậy đòi tự do, dân chủ và quyền bảo vệ đất nước.

Hỡi toàn thể đồng bào trong nước, thời cơ đã đến, vận nước đã đến hồi thay đổi, bạo quyền đã hết thời, cộng đồng thế giới đã chứng tỏ ý chí và khả năng hổ trợ cuộc nổi dậy chánh đáng của người dân các quốc gia đã nổi dậy. Đừng sợ nữa. Kẻ sợ hãi đây phải chính là CS chứ không phải chúng ta vì “Ý dân là ý Trời” mà ý của toàn dân VN là TỰ DO – DÂN CHỦ - VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ.

Do đó đây cũng là ý của Trời. Hãy đứng lên hỡi đồng bào ơi. Hãi ngoại chúng tôi nguyện hỗ trợ hết lòng bằng mọi phương tiện, tài chánh và thông tin có được cho cuộc nổi dậy lật đổ bạo quyền của đồng bào.

Và hỡi những đảng viên hay tay sai CS ngoan cố không đọc được ý dân và ý trời hãy lắng nghe bài vè và lời cảnh báo sau đây của toàn dân VN để mà quay đầu trở về với đồng bào và chánh nghĩa trước khi quá muộn. Bài vè dân gian này nói về cái tượng Lê-nin mà CSVN cho dựng đối diện với Cột Cờ tại Hà-Nội. Bài vè ấy như sau:
  Lê-nin quê ở nước Nga
  Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này?
  Ông vênh mặt, ông chỉ tay:
  “Tự -Do, Hạnh Phúc? Lũ mày còn xa.
  Kìa xem gương của nước Nga
  Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì?”
  Đảng mình cái đảng vứt đi
  Chúng ta theo Đảng còn gì là thân?
• VN Tự Do Muôn Năm
• VN Dân Chủ Muôn Năm
• VN Toàn Vẹn Lãnh Thổ Muôn Năm
• Đồng Bào Quốc Nội Muôn Năm
• Các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền muôn năm.  Lễ đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận vongSenator Gary Humphires
Liberal Senator for the ACT
- Bài diễn văn tại Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh VN – Canberra ngày 30-4-2011

Nguyễn Thế Phong

Kính thưa quý vị quan khách và đồng hương,

Trong khi chúng ta tề tựu nơi đây để vinh danh sự hy sinh tột cùng và cao cã của những lính Úc và người lính quân đội VNCH cho tự do và dân chủ của miền Nam VN cách đây 36 năm thì đã có một nguồn tin báo chí cho biết rằng vị Chủ tịch của Hội Cựu Chiến Binh (RSL) Úc Châu đã tìm cách tổ chức một cuộc diễn hành của cựu chiến binh Úc và Việt-Cộng vào năm 2012 hầu kỷ niệm 50 năm ngày quân đội Úc khởi sự tham chiến tại VN.

Bản tin này đã gây một cơn bàng hoàng, thất vọng, đau đớn và giận dữ cho những cựu chiến binh người Úc gốc Việt , cộng đồng người Việt và những cựu chiến binh Úc là những chiến hữu đã từng chiến đấu, vào sanh ra tử sát cánh với QLVNCH chống lại cuộc xâm lăng của quân đội CS gần 50 năm qua.

Ý tưởng diễn hành với Việt Cộng để kỷ niệm ngày quân đội Úc tham gia chiến trường VN là một ý tưởng cực kỳ sai trái và vô đạo đức trên mọi phương diện:

1. Không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Đức Quốc, những quốc gia kẻ thù của người lính Úc nay đã là những nước tự do và dân chủ. Ngày hôm nay, VN vẫn còn bị cai trị bỡi những kẻ thù khát máu của 504 chiến binh Úc tử trận và không có tự do, không có dân chủ và không có nhân quyền. Những chiến binh Úc tham chiến và tử trận tại VN đã chiến đấu và bảo vệ cho 3 quyền căn bản quý giá này của người dân VNCH, đó là: Tự-Do, Nhân-Quyền và Dân-Chủ. Đi diễn hành với kẻ thù trong khi chúng chưa thay đổi và còn tiếp tục tước bỏ, chà đạp trên những nhân quyền căn bản nhất của con người ngày hôm nay là một hành động làm ô uế và sĩ nhục đến danh dự và sự hy sinh của các chiến sĩ Hoàng Gia Úc Đại Lợi đã nằm xuống và tham chiến tại VN.

2. Không giống như mục đích cao cã và danh dự của quân đội Hoàng Gia Úc khi tham gia vào cuộc chiến VN là để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ cách đây gần 50 năm, mục đích của bộ đội Việt Cộng là tiêu diệt Tự Do hầu áp đặt thể chế Độc Tài và Cộng Sản trên người dân VN. Nước Úc và những cựu chiến binh Úc tham chiến tại VN của chúng ta vì thế không có gì để phải hoà giải với kẻ thù và quân đội của kẻ thù của Tự Do và Dân Chủ cả. Chúng ta cũng không có gì phải Xin Lổi hay xin xỏ từ Bạo quyền CSVN cả. Nếu có chăng là chính những kẻ thù này phải XIN LỖI và BƯỚC XUỐNG để trao trả lại cho người dân VN những gì mà các chiến binhÚc đã chiến đấu và hy sinh cho. Đó là: Tự Do và Dân Chủ. Nếu có chăng là Hội Cựu Chiến Binh Úc Châu phải vinh danh và bảo vệ danh dự của những chiến sĩ Úc đã hy sinh và tử trận bằng cách tham gia và đồng hành với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Úc Châu, cộng tác với Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu và lên tiếng hổ trợ tối đa cho người dân VN để đòi hỏi DÂN CHỦ và TỰ DO cho VN thay vì nghĩ đến việc diễn hành chung với chế độ ĐỘC TÀI và CHÀ ĐẠP NHÂN QUYỀN CSVN.

Vào năm 2012, chúng ta hãy nhất quyết bằng mọi giá bảo đảm được rằng Ngày Kỷ Niệm 50 Năm Quân Đội Hoàng Gia Úc Đại Lợi Tham Chiến Tại VN phải được tổ chức một cách DANH DỰ và ĐÚNG ĐẮN tại nơi đây và tại đất nước này và những cựu chiến binh Úc tham chiến tại VN đi diễn hành cùng với những chiến hữu của QLVNCH và Quân Đội Đồng Minh ĐỒNG CHIẾN TUYẾN. Tôi xin được lặp lại lời tuyên bố của ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch CĐNVTD-VIC khi ông nói: “Quý vị phải chọn lựa một trong hai điều: hoặc là diễn hành với Bạn hay là diễn hành với Kẻ Thù – Quý vị không thể làm cả hai”. Sự chọn lựa và bổn phận của Hội Cựu Chiến Binh Úc RSL trong trường hợp này cực kỳ đơn giản và rõ ràng: RSL ÚC TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐI DIỄN HÀNH VỚI KẺ THÙ.

Xin đừng để cho sự hy sinh và những cái chết vinh dự và cao cã của các ccựu chiến binh Úc Đại Lợi của chúng ta trở thành công cụ tuyên truyền cho Tà quyền độc tài CSVN. Đừng để cho họ xử dụng nó để cứu vãn chế độ đang bị dân chúng VN cực kỳ chán ghét và đang bị đe doạ bởi cơn sóng thần lật đổ các chế độ độc tài khởi đi từ Bắc Phi và Trung Đông hiện nay.

Mọi người trong chúng ta hãy vinh danh tên tuổi của các chiến sĩ Úc-Việt Nam Cộng Hoà. Xin hãy bảo vệ thanh danh của họ. Xin đừng baop giờ quên rằng họ đã chết cho: TỰ DO và DÂN CHỦ. Cuộc chiến mà họ đã chiến đấu chưa chấm dứt. VN ngày nay vẫn chưa có TỰ DO và DÂN CHỦ. Cách thức và hành động thích hợp và xứng đáng nhất chúng ta những người còn sống có thể làm được để vinh danh những người chiến sĩ Úc-Việt Nam Cộng Hoà đã nằm xuống là: TIẾP TỤC ĐẤU TRANH CHO ĐẾN KHI VN HOÀN TOÀN TỰ DO và DÂN CHỦ.

• Các chiến sĩ Hoàng Gia Úc Đại Lợi dũng cảm hy sinh cho TỰ DO và DÂN CHỦ tại VN muôn năm.
• Các chiến sĩ VNCH đã anh dũng chiến đấu và hy sinh bên cạnh các chiến sĩ Úc và Đồng Minh cho TỰ DO và DÂN CHỦ muôn năm.
• Các nhà đấu tranh DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN và TỰ DO tại VN muôn năm.

LEST WE FORGET
---
  30-4-2011 speech at the VN War Memorial in Canberra
Ladies and gentlemen,

As we gathering here this year to honour the ultimate sacrifice of the Australian soldiers and the soldiers of the Republic of Viet-Nam for freedom and democracy 36 years ago, there was a reported attempt by the National President of the Australian RSL to organise a parade of Australian ex-servicemen and the Viet-Cong troops in 2012 to commemorate the beginning of Australian troops involvement in VN War.

The reported news has caused tremendous shock, disbelief, anger and disappointment among tens of thousands of Vietnamese Vietnamese-Australian veterans, Vietnamese-Australians and Vietnam veterans who had fought side-by-side with us against the Communist invasion forces nearly 50 years ago.

The idea of marching with the Viet-Cong to mark the Australian troops’ involvement in VN War is fundamentally flawed and immoral in many aspects:

1. Unlike Gallipoli, Japan, Germany, the Australian soldiers’ former enemy countries are now free and democratic. Today, VN is still ruled by the ruthless enemy of our 504 Australian dead soldiers with no freedom, no human rights and no democracy. These soldiers and more than 50 thousand Vietnam veterans had died and fought to protect these 3 precious and fundamental things for the people of the Republic of VN: FREEDOM, HUMAN RIGHTS and DEMOCRACY. To march with their enemy who has not changed and still denying the people they had fought and died for these fundamental rights TODAY is to sully and desecrate their sacrifices and deaths.

2. Unlike the honourable purpose of the Royal Australian Arm Forces’ involvement in VN War that was to defend democracy and freedom 50 years ago, the purpose of the Viet-Cong army was to destroy democracy and freedom, to impose dictatorship and communism against the wish of the Vietnamese people.

Australia and our rightful Australian diggers have NOTHING to reconciliate with the enemy of freedom and democracy and its ex-soldiers. WE have NOTHING to apologise for or favour to be asked from the evil Vietnamese Communist regime. If anything, it is them who must APOLOGISE and STEP DOWN to give back the Vietnamese people the freedom and democracy our soldiers had died and fought for. If anything, the RSL Australia should honour the sacrifices of our diggers by joining with the Vietnamese-Australian community, the Vietnamese veterans and with the people of VN to fight for DEMOCRACY and FREEDOM today and not considering marching with the Dictatorial and Human Rights abusive regime.

In 2012, let us make sure that the 50th Anniversary to commemorate the involvement of our Australian Royal Arm Forces (Aussie diggers) in VN War is PROPERLY and HONOURABLY marked HERE in Australia with their proper comrades-in-arms: the ex-service men and women of the Republic of Viet-Nam and former allied forces ex-servicemen. I would like to echo the expression of Mr Bon Nguyen – President of the VCA-VIC, who said: “ You must either march with your friends or with your foes – you cannot do both”. The choice and the obligation the RSL has on this matter is clear. It MUST NOT MARCH WITH THE FOES.

Do not let the holy and honourable deaths and sacrifices of our Australian soldiers become a propaganda tool for the evil and dictatorial Vietnamese Communist government to prop up their unpopular and hatred regime against the tidal waves of anti-dictatorial regimes in North Africa and the Middle East.

Let us honour their names. Let us protect their names. Let us never forget what they had died for: FREEDOM and DEMOCRACY. The battle and the war they fought have not yet finished. VN today is not yet FREE and DEMOCRATIC. The best and the most appropriate way for each and every one of us to honour our Australian soldiers’ deaths in VN is to fight on on their behalf until VN is finally FREE and DEMOCRATIC.

• Long live our heroic Australian soldiers who died for FREEDOM and DEMOCRACY in VN.
• Long live our heroic Republic of Viet-Nam soldiers who fought and died side-by-side with the Australian soldiers for FREEDOM and DEMOCRACY in VN
• Long live the freedom and democracy campaigners in VN.

LEST WE FORGET
_____________

VTVN: Phóng sự Biểu tình Quốc Hận 30/4 ở Canberra
VNTV (Channel 31) - Melbourne Australia


http://www.c31.org.au/schedule/view/episode/20893
http://www.c31.org.au/schedule/view/episode/20912No comments:

Post a Comment