Friday, April 15, 2011

Tháng Tư Quốc Hận 30-04-1975Lục bát tháng tư

Ta người Việt, mất quê hương
Tháng tư về. Lật lại chương sử buồn
Chim bỏ tổ. Nước xa nguồn
Thuyền không bến giữa trùng dương bềnh bồng

Tháng tư về. Em nhớ không ?
Ba sáu năm vẫn theo dòng đời trôi
Quê hương bỏ lại bên trời
Đêm đêm tiếng quốc rã rời trong sương

Tháng tư. Đốt nén trầm hương
Gửi người lính chiến can trường hy sinh
Bao dũng tướng chết theo thành
Nghìn sau tên tuổi sử xanh rạng ngời.

Tháng tư đau cuộc đổi đời
Phồn hoa rũ áo lại thời hồng hoang
Nhìn xem lang sói xuống ngàn
Phố phường tan nát, xóm làng xác xơ.

Tháng tư trong mắt em thơ
Khô dòng máu lệ khóc chờ đợi cha
Thẫn thờ ánh mắt mẹ già
Trông con tận chiến trường xa mịt mờ.

Tháng tư máu chảy vào thơ
Vết thương năm cũ bây giờ còn đau
Ta xin tạ tội. Cúi đầu
Việt Nam ơi! Nguyện mai sau đáp đền
Tháng tư hồ dễ nào quên …

Dư Mỹ


No comments:

Post a Comment