Sunday, January 26, 2014

MẬU THÂN Oan Hồn Trên Xứ Huế

MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?


Xác tím đen, xác rỉ nước vàng
Xác tan nát mặt, họ hàng biết ai?
Xác chặt ngang cổ, xác bổ ngang tai
Xác chết từng chùm xâu bằng kẻm gai
Xác chết đứng ngồi cọc tre xuyên suốt đầu
Xác chết trương sình, rùng rợn, trơ xương
Xác đạn xuyên ót, xác sọ vỡ tung
Xác chết chặt đầu, xác cuốc phang, xác trợn trừng
Chết! Không ai thắp nén nhang
Chết oan thây dân tôi hàng hàng
Chết! Không hòm gỗ che thân
Chết! Không giọt lệ thân nhân sụt sùi
Hỡi anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi còn sống, lương tri chẳng mù
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!
Mưa rơi ray rứt, Điên Đại, Đá Mài
Mưa rơi thê thiết, Phú Bài, Bao Vinh
Máu me kinh hãi, Hương Thủy, Bãi Dâu
Buồn giòng sông Hương, Truồi, Gia Hội, Phú Văn Lâu
Vợ khóc chồng, Trường Tiền, An Cựu
Con khóc Mẹ, Đại Nội, Đông Ba,
Đường nào cũng máu, Áo Vàng, chùa Huế
Lệ từng con tim, Thành Nội, An Hòa
Mảnh nào nhận dạng ông bà?
Mảnh nào rửa thối động lòng quật khai?
Huế nào khăn trắng tang ai?
Nơi nào không có máu sôi trong hồn?
Hỡi anh linh yên giấc ngàn thu!
Chúng tôi còn sống, lương tri chẳng mù
Không chờ Tết mới nhớ về
Mỗi ngày mỗi nhớ! Trăm bề tâm đau!
http://danchuca.org/22Kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3
Ý Nga
Mồng Ba Mậu Tý
* Dùng dây kẽm gai xâm xuyên qua lòng bàn tay người
* Cả nhà đều bị giết.
* Tài liệu đã đọc:
-“Huế, Tôi vàMậu Thân” của Nguyễn văn Phán.
-“Mậu Thân, Nỗi Đau Khôn Dứt Của Huế” của Lê Hàn Sinh.
- “The Vietcong, Massacre At Hue” (Cuộc thảm sát của Việt Cộng ở Huế) xuất bản năm 1976, Vintage Press, New York của Bác Sĩ Elje Vannema, người có mặt ở Huế khi biến cố xẩy ra.
-“Tội Ác VC qua Hồi Ký Của Người Lính Già”: có khoảng 5.800 người bị giết tập thể tại:
  • Khe Đá Mài, quận Hương Thể
  • Bãi Cát Xuân Ô Điên Đại, quận Phú Vang
  • Sau chùa Áo Vàng, quận 2 đường Chi Lăng
  • Bãi Dâu, quận 2 phía Bao Vinh  • No comments:

    Post a Comment