Saturday, April 29, 2017

QUAN ĐIỂM VÀ LẬP TRƯỜNG CỦA CĐNVTD-ÚC CHÂU VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC BIỂU NGỮ VÀ CỜ

Quan điểm và lập trường của CĐNVTD Úc Châu về việc sử dụng các biểu ngữ và cờ trong các sinh hoạt đấu tranh của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

THÔNG BÁO

V/V: QUAN ĐIỂM VÀ LẬP TRƯỜNG CỦA CĐNVTD-ÚC CHÂU VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC BIỂU NGỮ VÀ CỜ TRONG CÁC SINH HOẠT ĐẤU TRANH CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

Trong thời gian gầy đây, đã có những dấu hiệu thay đổi quan trọng trong các cuộc biểu tình và đấu tranh của đồng bào trong nước, trong những cuộc biểu tình từ Hà Nội, Hà Tĩnh đến Sài Gòn không còn thấy cờ csvn xuất hiện mà thay thế bằng cờ Ngũ Sắc, đặc biệt là ở tại Hà Tĩnh. Cờ Ngũ sắc hay còn được gọi là Linh Kỳ hay Cờ Tổ trong dân gian.

Kể từ ngày 5-3-2017, linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi đồng bào Quốc nội trong các cuộc xuống đường biểu tình hãy sử dụng lá cờ nào mà thể hiện sự đoàn kết và lòng yêu nước, sử dụng cờ ngũ sắc truyền thống với nền vàng ở giữa thường được sử dụng và treo ở các đình làng, văn miếu để làm biểu tượng đoàn kết nhằm chống giặc ngoại xâm và nhà cầm quyền csvn bán nước.

Vì hoàn cảnh chính trị cũng như đồng bào trong nước sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà cầm quyền csvn, linh mục Nguyễn Văn Lý đã khéo léo và khôn ngoan kêu gọi đồng bào sử dụng cờ Ngũ sắc dành cho người dân trong nước để làm biểu tượng đoàn kết khi xuống đường. Riêng đồng bào ở Hải Ngoại hãy sử dụng lá cờ nào thể hiện được tinh thần hiệp nhất đã sẵn có, đó là lá cờ Vàng VNCH mà 42 năm qua cộng đồng người Việt Hải Ngoại đã và đang sử dụng.

Lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý đã được đồng bào Quốc nội hưởng ứng mạnh mẽ trong những cuộc biểu tình. Hơn nữa gần đây nhất đồng bào Quốc nội đã công khai sử dụng cờ Vàng VNCH trong cuộc biểu tình thay vì cờ Tổ/Linh Kỳ.

Trước những hiện tượng này, có một số người trong Cộng Đồng người Việt tại Úc vì không hiểu được ngụ ý của lời kêu gọi linh mục Nguyễn Văn Lý về việc sử dụng cờ Tổ nên đã có ý muốn sử dụng cờ Tổ cùng với cờ Vàng VNCH trong những sinh hoạt đấu tranh, biểu tình của cộng đồng người Việt tại ÚC.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu nhận định rằng trong các buổi sinh hoạt, biểu tình chúng ta chỉ sử dụng duy nhất cờ Vàng 3 sọc đỏ mà thôi vì những lý do sau:
 • Cờ Tổ đã có một vị trí rất trang nghiêm, đó là ở tại các Đền Thờ Quốc Tổ và thường được sử dụng một cách trang trọng trong các buổi lễ giỗ tổ.
 • Cờ Vàng là biểu tượng duy nhất trong 42 năm qua, đã quy tụ được sự đoàn kết của tập thể người Việt hải ngoại.
 • Ngọn cờ Vàng là ngọn cờ chính nghĩa, là căn cước và biểu tượng của người Việt hải ngoại, của tự do và dân chủ mà chúng ta phải tiếp tục dùng để đối nghịch với cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho độc tài và tà quyền csvn.
 • Nay cờ Vàng đã được các địa phương thuộc chính phủ Úc, Mỹ, Canada... công nhận, nên nếu chúng ta sử dụng cờ Tổ sẽ làm cho việc vận động công nhận cờ vàng ở những nơi khác sẽ gặp trở ngại và khó khăn và gây hoang mang đối với cộng đồng chánh mạch.
Vì hoàn cảnh chánh trị nên đồng bào Quốc nội đã sử dụng cờ tổ nhưng nếu ở hải ngoại chúng ta bắt đầu sử dụng cờ Tổ cùng với cờ Vàng sẽ dẫn đến hệ luỵ là trong suốt 42 năm qua có những âm mưu và thủ đoạn của nhà cầm quyền csvn nhằm triệt hạ cờ Vàng tại hải ngoại nhưng không thành công thì hôm nay chúng ta không có lý do gì để cho nhà csvn lợi dụng ý kiến sử dụng cờ Tổ song hành với cờ Vàng để thực hiện những âm mưu và thủ đoạn này của chúng.

Về việc sử dụng biểu ngữ, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu kêu gọi đồng bào không nên tự ý làm biểu ngữ mang theo vì tất cả các biểu ngữ sử dụng điều do ban tổ chức cung cấp.

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong 0411 756 552 hoặc LS Nguyễn Quốc Toàn 0400 533 991.
  Trân trọng,
  Nguyễn Văn Bon
  Chủ tịch
  27/04/17
_______________________________________________________________________________
Hình Ảnh Rước Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa


Úc Châu, Canberra ACT
Biểu Tình Trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng
Quốc hận 30-04
Ngày 29-04-2017

No comments:

Post a Comment