Saturday, April 29, 2017

Cộng Đồng Người Việt tại Úc Châu biểu tình ngày Quốc Hận 30-4


Biểu Tình QUỐC HẬN 30-04-2017
 Chống Tập Đoàn Việt Gian Cộng Sản Bán Nước Diệt Chủng
Tại Thủ Đô Canberra Úc Châu
Của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Ngày 29-04-2017


Biểu Tình Tại Tòa Đại Sứ Trung Cộng 
Canberra Úc Châu
29-04-2017No comments:

Post a Comment