Saturday, April 8, 2017

Nói với con về một ngày quốc nhục!!!


Nói với con về một ngày quốc nhục!!!

Mai con lớn có về thăm đất Việt
Ði giùm cha ra tận ải Nam Quan
Khóc hộ cha giọt lệ hờn bi thiết
Thương quê hương ôi tủi nhục vô vàn

Vá hộ cha mảnh dư đồ rách nát
Lũ sài lang xâu xé đã bao đời
Máu tiên tổ thấm trong từng tấc đất
Bọn cường quyền đem bán tựa đồ chơi

Con hãy nhớ quê hương mình hùng vĩ
Từ Nam Quan trải rộng đến Cà Mau
Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Ðảo
Là của ta sử sách đã in sâu

Cờ ta phải bay tung trời Bản Giốc
Ải Nam Quan trở lại với sơn hà
Ðất nước ta là rừng vàng biển ngọc
Phải giữ gìn cho rạng mặt ông cha

Ðáng giận thay loài vong nô khiếp nhược
Ðất quê hương mang dâng nộp cho người
Lê Chiêu Thống còn chưa đành bán nước
Nỗi đau này đến chết vẫn chưa vơi

Xin cầu nguyện với hồn thiêng sông núi
Ðưa dân ta ra khỏi ách tôi đòi
Xua tan đi đám mây mù u tối
Cho quê mình sống lại những ngày vui

Rồi mai mốt con về thăm đất Việt
Xin đừng quên cái nhục của đời cha
Một cái nhục không bút nào tả xiết:
Bọn vô lương bán rẻ cả sơn hà!

Vũ Đình Trường

No comments:

Post a Comment